Åtgärder med anledning av coronapandemin

Här publicerar Svenska Brukshundklubben löpande information om åtgärder för att minska spridningen av covid-19. Mer info hittar du bland flikarna i vänstermenyn.

För Svenska Brukshundklubben (SBK) är samhällsansvar samt säkerhet och omsorg om våra medlemmar av högsta prioritet. I det ansvaret ligger att följa riktlinjer från svenska myndigheter och Svenska Kennelklubben (SKK) samt se över verksamhet och genomföra åtgärder så att vi inte utsätter medlemmar för onödiga risker.

Brukshundklubbens verksamhet

Hur vi får bedriva verksamhet i Brukshundklubbarna styrs av myndigheter och SKK. Ta del av mer information och eventuella uppdateringar på SKK:s hemsida.

Senaste nytt från SKK och FHM

Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta restriktioner från och med den 23 december 2021. Läs mer om vad som gäller för vår verksamhet på Svenska Kennelklubbens hemsida.

Svenska Brukshundklubben följer regeringens och Folkhälsomyndighetens direktiv, samt Svenska Kennelklubbens rekommendationer. Detta innebär att vår verksamhet bedrivs enligt dessa regler och rekommendationer.

Organisationskonferensen och utbildningsdagarna - digitala

Med anledning av det aktuella smittspridningsläget och de nya restriktionerna har förbundsstyrelsen beslutat att ställa om de planerade konferenserna Organisationskonferensen och Tjänstehunds utbildningsdagar att genomföras digitalt i stället för fysiskt. Allt i syfte att hjälpa till att förhindra smittspridning av covid-19. Ytterligare information om detta kommer att gå ut direkt till berörda.

Vi har alla ett stort eget ansvar för att förhindra smittspridning. Det är viktigt att stanna hemma om du är sjuk eller har symtom, att undvika trängsel och hålla en god handhygien. Testa dig om du har symtom och ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp.

"Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper. " - Folkhälsomyndigheten

Riskanalys för arrangörer

Förbundet uppmanar arrangörer att göra en riskanalys av varje enskild aktivitet och vidta åtgärder utifrån den. Folkhälsomyndigheten har tagit fram information till arrangörer och handfasta verktyg för att göra en riskanalys.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Inställd verksamhet & force majeure

Om tävlingen är utlyst med kända restriktioner så är inte force majeure tillämpligt. Skulle däremot myndigheterna skärpa de nu gällande restriktionerna eller om arrangören tvingas ställa in på grund av andra oförutsedda händelser, exempelvis stora skogsbränder, så kan force majeure bli tillämpligt igen.

Dispenser

SKK har tagit beslut kring dispenser för klubbverksamhet. I nuläget gäller de till och med 30 juni 2022.

Dispenser för klubbverksamhet fram till 30 juni 2022.

SBK har, utifrån denna dispens, gjort några förtydligande som rör de prov- och tävlingsarrangemang som SBK är huvudman för. Här hittar du mer information om dessa förtydliganden.

SBK:s förbundsstyrelse har ansökt om en förlängning av flera dispenser inför 2021 och nu fått dem godkända av SKK. Dispenser från SKK som rör SBK:s verksamheter hittar du här.

SBK:s förbundsstyrelse har beslutat om ett antal dispenser från normalstadgar inom Svenska Brukshundklubben under 2021. Dispenserna syftar till att underlätta för medlemmar och förtroendevalda inför års-, fullmäktige- samt medlemsmöten 2021. För mer information om hur dispenserna används i praktiken se vår FAQ inför medlemsmöten 2021. Dispenserna upphör att gälla 2022-04-01.

Års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2022

Sköts mötet upp under 2021?

I FAQ:n nedan finns bl.a. info om hur det ska gå till om mötet 2021 sköts upp, vad som gäller för styrelsens mandattider samt annat viktigt att tänka på inför årets möten.

Generella dispenser från Kennelklubben

Svenska Kennelklubbens föreningskommitté har beslutat om generella dispenser som öppnar upp för digitala möten 2022 samt att års- eller fullmäktigemöten kan genomföras senare än stadgarna medger, dvs t.om. 30 juni 2022. Läs mer här.

FAQ - Frågor och svar

Mer information och Brukshundklubbens FAQ inför möten 2022 finns här.

Förbundets arbete

Utöver ovanstående vidtar förbundet åtgärder för att bidra i kampen om att plana ut kurvan över smittade i covid-19. Flera stora arrangemang har ställts in eller skjutits på framtiden. Specifik information om varje arrangemang mejlas ut till deltagare och publiceras här på hemsidan under respektive arrangemang.

Ansvaret för att minska smittspridningen är gemensamt

Varje person som avser att delta på våra aktiviteter har ett stort personligt ansvar att skydda sig själv och andra från smitta. Alla personer som känner sig sjuka, även om det bara är lätta symptom, oavsett ålder eller riskgrupp, bör stanna hemma. Handsprit samt goda möjligheter till handhygien finns på klubben. Vi undanber oss publik för att hålla nere antal personer.

Ta del av Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Smittrisk mellan djur och människa

Ett antal rapporter visar att viruset kan överföras från människa till katt och hund, men också till iller och mink, under vissa omständigheter. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) fortsatta bedömning är dock att den pågående covid-19-epidemin drivs av smittspridning mellan människor och att eventuell smittspridning som sker från djur till människa i dagsläget är försumbar. SVA:s rekommenderar att man följer sina normala hygienrutiner. Handtvätt med tvål och vatten innan kontakt med djur är en bra grund och extra viktigt om man är sjuk. Läs mer på SVA:s hemsida.

Stötta varandra

Nu är en tid då vi som organisation kan gå samman och stötta varandra. Peppa dina klubbkompisar och uppmuntra bra initiativ. Är du missnöjd med klubbens agerande, erbjud din hjälp.

Information från Svenska Myndigheter