Åtgärder med anledning av Coronapandemin

Här publicerar Svenska Brukshundklubben löpande information om åtgärder för att minska spridningen av covid-19. Mer info hittar du bland flikarna i vänstermenyn.

För Svenska Brukshundklubben (SBK) är samhällsansvar samt säkerhet och omsorg om våra medlemmar av högsta prioritet. I det ansvaret ligger att följa riktlinjer från svenska myndigheter och Svenska Kennelklubben (SKK) samt se över verksamhet och genomföra åtgärder så att vi inte utsätter medlemmar för onödiga risker.

Förbundet uppmanar arrangörer att göra en riskanalys av varje enskild aktivitet och vidta åtgärder utifrån den. Folkhälsomyndigheten har tagit fram information till arrangörer och handfasta verktyg för att göra en riskanalys.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Uppdaterad information gällande riktlinjer kring Corona

SKK ändrade sina restriktioner 26 oktober gällande riskgrupper och deltagande i verksamhet. Detta innebär att Svenska Brukshundklubben har att följa samma restriktioner.

Beslutet säger:

"CS har även beslutat att anpassa SKKs rekommendationer gällande riskgrupper till de nya allmänna råd som Folkhälsomyndigheten har utfärdat. Det innebär att inga ytterligare restriktioner ska gälla personer ur riskgrupp än de som gäller samtliga personer i Sverige."

Mer information hittar ni på följande länkar:

https://www.skk.se/sv/nyheter/2020/10/skk-lattar-pa-restriktioner/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/viktigt-att-alla-tar-ansvar-nar-allmanna-rad-andras-for-personer-som-ar-70-ar-och-aldre/

Eventuella frågor kring de nya riktlinjerna hänvisas till SKK.

Lokala restriktioner

Med anledning av att fler och fler regioner inför lokala restriktioner gällande Covid -19 så uppmanar vi våra klubbar att följa de lokala anpassningarna och göra de lokala justeringar som krävs.

Mer information hos SKK

Länk till alla regioner finner du här: https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/regionerlista.1247.html

Brukshundklubbens verksamhet

Hur vi får bedriva verksamhet i Brukshundklubbarna styrs av SKK. Ta del av mer information och eventuella uppdateringar på SKK:s hemsida.

Varje person som avser att delta på våra aktiviteter har ett stort personligt ansvar att skydda sig själv och andra från smitta. Alla personer som känner sig sjuka, även om det bara är lätta symptom, och oavsett ålder eller riskgrupp bör stanna hemma. Handsprit samt goda möjligheter till handhygien finns på klubben. Vi undanber oss publik för att hålla nere antal personer.

Utställningar ställs in

Alla utställningar inom SKK-organisationen ställs in till och med 30 september 2020.

Tävlingar kan genomföras

SBK kan arrangera tävlingar under förutsättning att SKK:s restriktioner följs. Varje person som avser delta på tävling har själv ett ansvar att skydda sig själv och andra från smitta. Det åligger arrangören att ansvara för att tävlingen följer restriktioner och riktlinjer samt gör en riskanalys för varje enskild aktivitet..

Bortlottning och prioriteringar vid tävling

Svenska Kennelklubbens (SKK) centralstyrelse har beslutat om dispens gällande utställning, prov, tävling och beskrivning att gälla till 31 december 2020. Läs mer dispens för klubbverksamhet här.

Svenska Brukshundklubben (SBK) har, utifrån denna dispens, gjort några förtydligande som rör de prov- och tävlingsarrangemang som SBK är huvudman för. Här hittar du mer information om dessa förtydliganden.

Kursverksamhet och övrig verksamhet på klubben

Kursarrangörer kan arrangera kurser enligt de riktlinjer och restriktioner som gäller. Det är fortsatt viktigt att klubben begränsar antalet personer som befinner sig på klubbområdet samtidigt och möjliggör att personer håller avstånd till varandra, kan upprätthålla god handhygien osv.

För tjänstehunds kursverksamhet finns riktlinjer att läsa här.

Inställd verksamhet & force majeure

Om tävlingen är utlyst med kända restriktioner så är inte force majeure tillämpligt framöver. Skulle däremot myndigheterna skärpa de nu gällande restriktionerna eller om arrangören tvingas ställa in på grund av andra oförutsedda händelser, exempelvis stora skogsbränder, så kan force majeure bli tillämpligt igen.

Års- och fullmäktigemöten

SKK:s föreningskommitté har tagit beslut kring årsmöten och distansmöten under coronatiden. All information om beslut kring års- och fullmäktigemöten hittar du här.

Dispenser

SBK:s förbundsstyrelse har ansökt om ett antal dispenser och fått dem godkända av SKK. Dispenser från SKK som rör SBK:s verksamheter hittar du här.

Förbundets arbete

Utöver ovanstående vidtar förbundet åtgärder för att bidra i kampen om att plana ut kurvan över smittade i Covid-19. Flera stora arrangemang har ställts in eller skjutits på framtiden. Specifik information om varje arrangemang mejlas ut till deltagare och publiceras här på hemsidan under respektive arrangemang.

Ansvaret för att minska smittspridningen är gemensam

Ett stort ansvar vilar på den enskilda individen att följa myndigheternas rekommendationer och ta ansvar för sin egen och andras hälsa. Är du orolig för din egen hälsa, är i riskgrupp eller har symptom ska du inte delta på Brukshundklubbens aktiviteter.

Ta del av Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Mindre smittrisk vid utomhusaktiviteter

Vid utomhusaktiviteter är smittorisken betydligt mindre. Eftersom Brukshundklubben erbjuder utomhusaktiviteter i stor utsträckning kan det vara en fördel att bedriva/delta på det för att främja en social samvaro i tider där detta begränsas i övrigt. Folkhälsomyndigheten har gått ut med rekommendationer kring idrottsverksamhet som Brukshundklubbens verksamhet kan likställas med.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts--och-traningsanlaggningar/

Smittrisk mellan djur och människa

Ingenting tyder på att covid-19 kan smitta mellan djur och människa. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) rekommenderas att man följer sina normala hygienrutiner. Handtvätt med tvål och vatten innan kontakt med djur är en bra grund och extra viktigt om man är sjuk. Läs mer på SVA:s hemsida.

Stötta varandra

Nu är en tid då vi som organisation kan gå samman och stötta varandra. Peppa dina klubbkompisar och uppmuntra bra initiativ. Är du missnöjd med klubbens agerande, erbjud din hjälp.

Information från Svenska Myndigheter