IT

IT-avdelningen på Svenska Brukshundklubbens förbundskansli handhar avtalsfrågor och inköp kring informationsteknik och telefoni för den centrala organisationen.

Svar på vanliga IT frågor

  • För support gällande SBK-tävling gäller support[at]sbktavling.se
  • För avtals-, inköps- och IT-strategiska frågor etc kontaktas IT-ansvarig.

Förbundskansliet

IT-ansvarig Svenska brukshundklubben

IT-ansvarig

Thomas Holmén
Telefon: 08- 505 875 10
thomas.holmen[at]brukshundklubben.se