IT

IT-avdelningen på Svenska Brukshundklubbens förbundskansli hjälper dig med supportfrågor och handhar avtalsfrågor och inköp kring informationsteknik och telefoni.

Svar på vanliga IT frågor

Förbundskansliet

IT-ansvarig Svenska brukshundklubben

IT-ansvarig

Thomas Holmén
Telefon: 08- 505 875 10
thomas.holmen[at]brukshundklubben.se