Kongresshandlingar

Kongresshandlingar och protokoll för Svenska Brukshundklubben.

Kongress 2019

2019 års kongress genomförs den 18 - 19 maj på Scandic Star Sollentuna Hotel.

Kongresshandlingar skickas ut till samtliga distrikt och rasklubbar samt till anmälda delegater och gäster som kommer att delta på kongressen. Glöm inte att ta med dessa till förhandlingarna.

Kongresshandlingar med bilagor

Kongresshandlingar (PDF-dokument, 1,8 MB)

Motion nr 2, kongress vartannat år från skånedistriktet. Sida 2 av motionen saknas i de tryckta handlingarna. (PDF-dokument, 1,5 MB)

Förbundsstyrelsens förslag nr 2, Grundstadgar för Svenska Brukshundklubben (PDF-dokument, 221 kB)

Tilläggsyrkande från UG stadgar gällande valordningen (PDF-dokument, 10 kB), 2019-05-16

Verksamhetsberättelse 2018 (PDF-dokument, 1,7 MB)

Komplettering sid 38 i VB gällande tillgängliga vinstmedel 2018 (PDF-dokument, 93 kB), 2019-05-16

Revisionsberättelse år 2018 (PDF-dokument, 1,5 MB)

Skicka in synpunkter i förväg

För dig som är delegat på kongressen: för att kunna bemöta synpunkter på verksamhetsberättelsen på ett konstruktivt sätt önskar vi att du skickar in dessa till katarina.swahn[at]brukshundklubben.se senast den 28 april.

Ljud- och bildupptagning

Notera att årets kongress kan komma att streamas och att ljudupptagningar kan komma att publiceras som komplement till kongressprotokollet på vår hemsida. All kommunikation sker i talarstol/mic pga inspelning.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kongress 2018

2018 års jubileumskongress genomfördes den 26-27 maj på Clarion Hotel Arlanda Airport.

Kongresshandlingar skickas ut till samtliga distrikt och rasklubbar samt till anmälda delegater och gäster som kommer att delta på kongressen. Glöm inte att ta med dessa till förhandlingarna.

Protokoll

Kongressprotokoll 2018 (PDF-dokument, 2,8 MB)

Bilagor till protokollet

Bilaga 1 (PDF-dokument, 824 kB)

Bilaga 2 (PDF-dokument, 270 kB)

Bilaga 3 (PDF-dokument, 5,5 MB)

Bilaga 4 (PDF-dokument, 1,8 MB)

Bilaga 5 (PDF-dokument, 575 kB)

Bilaga 6  - Kommer framöver

Bilaga 7 (PDF-dokument, 608 kB)

Bilaga 8 (PDF-dokument, 541 kB)

Kongresshandlingar

Korrigeringar i verksamhetsberättelse 2017 samt rättelse gällande förbundsstyrelsens förskag nr 2B och 2C. (PDF-dokument, 284 kB) 2018-05-23.

Kongresshandlingar (PDF-dokument, 1,6 MB)

Verksamhetsberättelse 2017 (PDF-dokument, 1,1 MB)

Revisionsberättelse (PDF-dokument, 292 kB)

Ljud- och bildupptagning

Notera att årets kongress kan komma att streamas och att ljudupptagningar kan komma att publiceras som komplement till kongressprotokollet på vår hemsida. All kommunikation sker i talarstol/mic pga inspelning.

Inbjudan

Förtydligande inför olika utskick av inbjudningar till kongressen 2018 (PDF-dokument, 495 kB). Utskickat 2017-11-20.

Inbjudan till ordföranden i Svenska Brukshundklubbens lokalklubbar och lokalområden. (PDF-dokument, 397 kB)

Kongress 2017

2017 års kongress genomfördes den 20-21 maj på Scandic Star Sollentuna Hotel.

Kongresshandlingar skickades ut till samtliga distrikt och rasklubbar samt till anmälda delegater och gäster som deltog på kongressen.

Protokoll

Kongressprotokoll 2017 (PDF-dokument, 613 kB)

Bilagor till protokollet

Bilaga 1 (PDF-dokument, 405 kB)

Bilaga 2 (PDF-dokument, 1,3 MB)

Bilaga 3 (PDF-dokument, 325 kB)

Bilaga 4 (PDF-dokument, 461 kB)

Bilaga 5 (PDF-dokument, 1,4 MB)

Bilaga 6 (PDF-dokument, 261 kB)

Bilaga 7 (PDF-dokument, 2,9 MB)

Bilaga 8 (PDF-dokument, 349 kB)

Kongresshandlingar med bilagor

Kongresshandlingar 2017 med FS-förslag, motioner, budget och mål (PDF-dokument, 1,5 MB)

Bilaga 1A till motion 1 - kongress vartannat år (PDF-dokument, 43 kB)

Bilaga 1B till motion 1 - kongress vartannat år (PDF-dokument, 364 kB)

Verksamhetsberättelse 2016 med kongressuppföljning och resultatredovisning (PDF-dokument, 1,0 MB)

Revisionsberättelse 2016 (PDF-dokument, 1,2 MB)

Skicka in synpunkter i förväg

För dig som är delegat på kongressen: för att kunna bemöta synpunkter på verksamhetsberättelsen på ett konstruktivt sätt önskar vi att du skickar in dessa till katarina.swahn[at]brukshundklubben.se senast den 28 april.