Försäkringar vid olycka/brott

För olika olyckor, brott, tillfällen och juridiska personer finns olika försäkringar att ta del av och att teckna inom Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubbens organisation.

Personolycksfallsförsäkring

Svenska Brukshundklubben erbjuder personolycksfallsförsäkring vid olycka på våra arrangemang och anläggningar, mer info: www.brukshundklubben.se/forsakring-personolycksfall. Alla frågor om försäkringens detaljer hänvisas till Länsförsäkringar och vid skada/olycksfall hänvisas till deras skadeavdelning på tel: 08-588 424 12.

Hundförsäkring

Respektive hundägare ansvarar för att teckna försäkring för sin hund. Som medlem i Svenska Brukshundklubben har vi en medlemsförmån på 10 procents rabatt på hundförsäkringar hos Agria djurförsäkring. Vårt samarbete ger dig även andra förmåner hos Agria. Läs mer om de vanligaste frågorna om hundförsäkring hos Agria här.

SKK:s klubbförsäkring via Länsförsäkringar

De klubbar/föreningar/juridiska enheter inom Svenska Kennelklubben kan teckna Svenska Kennelklubbens klubbförsäkring. Om en klubb väljer att organisera sig i avdelningar eller motsvarande som harr egna årsmöten, egen ekonomi med balans- och resultaträkning etc. måste varje del ha sin egen klubbförsäkring. Klubbförsäkringen kostar idag ca 600 kr per klubb/år. För mer information och frågor om SKK:s klubbförsäkring hänvisas till Kennelklubbens hemsida.

Försäkringsskydd för fastighet

Om en klubb äger en egen fastighet är Svenska Kennelklubbens klubbförsäkring inte lämplig då den inte har ett försäkringsskydd för fastighet, då det är förhållandevis få klubbar, utom Svenska Brukshundklubbens lokalklubbar som äger en egen fastighet. En klubb som behöver ett mer omfattande försäkringsskydd än vad SKK:s klubbförsäkring erbjuder hänvisas till att ta en direktkontakt med Länsförsäkringar.

Förebygg olycka/brott

Distrikt, rasklubbar och lokalklubbar uppmanas att se över sina skydd och hur de förebygger bedrägerier och brott mot föreningen. Du som medlem uppmanas att se över dina och din hunds försäkringar.