Inställd patrullhundsverksamhet

Försvarsmakten har beslutat att förlänga sitt indragna stöd till de frivilliga försvarsorganisationerna t o m söndagen den 30 augusti (v 35).

Försvarsmaktens beslut innebär att all kursverksamhet för patrullhundar som Svenska Brukshundklubben bedriver på uppdrag av Försvarsmakten ställs in under denna period.

För att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och egna kompletterande order i syfte att begränsa smittspridning av Covid-19 så har Försvarsmaktens produktionsavdelning (PROD FPE UTB), som tilldelar Svenska Brukshundklubben uppdrag, tillsammans med Rikshemvärnschefen fattat beslut om att all beställd kursverksamhet från de frivilliga försvarsorganisationerna ställs in till och med 2020-08-30.

Detta betyder att alla anlagstest, slutprov samt patrullhundskurser, oavsett om det är traditionella kurser eller internatkurser, ställs in under denna period. Likaså ställs alla kurser på Hundtjänstskolan in. Berörda kursdeltagare och funktionärer informeras via kansli, ombud och kurschefer.

Även Hemvärnets utbildnings- och övningsverksamhet ställs in under denna period.

För Svenska Brukshundklubben är samhällsansvar samt säkerhet och omsorg om våra medlemmar av högsta prioritet. Förbundet följer noga information och råd från svenska myndigheter om Corona/Covid-19. Löpande information om den rådande situationen publiceras också på https://www.brukshundklubben.se/corona

På krisinformation.se finns information om hur vi tillsammans kan stoppa smittspridningen