Orm- & insektsbett på hundar

Ormbett kan orsaka allvarliga skador på din hund, ta alltid kontakt med veterinär om det händer. Insektsbett är oftast inte farliga. Här är tips från oss i Svenska Brukshundklubben.

Framför allt ormbett kan orsaka allvarliga skador på din hund. Du ska alltid ta kontakt med veterinär om det händer. Andra bett från insekter brukar inte vålla några större problem.

Ormbett

Skulle olyckan vara framme se till att hålla hunden i stillhet och kontakta alltid veterinär. Känsligheten för ormbett varierar från hund till hund. Huggormsbett kan ge allvarliga skador och bör skyndsamt behandlas av veterinär.

Håll hunden stilla vid ormbett

Oftast blir hundar ormbitna runt nosen eller på tassarna. Om ormen biter i hundens nos/mun eller hals kan det resultera i svullnad och svårighet att andas. Vid ormbett ska man se till att hålla hunden stilla, kyla bettområdet, lyfta upp och bära hem hunden. Hunden måste hållas så stilla som möjligt eftersom rörelse ger ökad cirkulation som får giftet att sprida sig snabbare i kroppen. Bettområdet blir vanligtvis svullet, ömt och ofta blå-rött. Även den efterreaktion som kan uppstå inom ett par dygn efter bettet kan vara direkt livshotande för hunden.

Långt ifrån en veterinär

I ormrika trakter eller om man befinner sig långt ifrån veterinär är det bra att ha kortisontabletter hemma (kontakta veterinär för recept). Man ska alltid kontakta veterinär innan man ger kortison vid ormbett. Nya rön visar på att det inte enbart är positivt att ge hund kortison vid ormbett.

Insektsbett

Våra hundar är nyfikna och blir ibland stuckna av bin, getingar och andra insekter. Hundar brukar dock inte ta större skada av något enstaka insektsstick.

Knott

Vistas du i knottrika områden bör du tänka på att smörja in hunden, och dig själv, med något avvisande preparat. Hundar med kort päls och "kala" magar brukar vara aptitretare för de blodsugande krypen. Tänk dock på att hundarna har känsliga ögon och att deras nos är känslig för stark lukt!