Loppor och hundar

Fästingar är inte det enda blodsugande djur som lätt fattar tycke för din hund, loppor är ett ökande problem hos hundägare. Här hittar du vad som är bra att veta om loppor och råd om hur du förhindrar att de angriper din hund.

Loppor – små kryp som kan ge stora problem

En bildscan i förstoring på en loppaLoppor är ett gissel som har gäckat djur och människor i alla tider. De är orangebruna, 2-6 mm långa blodsugande insekter med små huvuden och stora kroppar. De är vinglösa men kompenserar för det genom att kunna hoppa snabbt och långt, i genomsnitt 20 cm. Det finns många olika arter av loppor och vissa har sitt favoritvärddjur, t.ex. hunden. Loppor överlag är dock inte kräsna, de kan suga blod från vilket varmblodigt djur som helst, varför du inte ska bli förvånad om du hittar exempelvis en kattloppa på din hund.

Vad kan de orsaka för problem?

Loppor är parasiter, de behöver blod för att föröka sig. När de hittat upp på sina värddjur söker de sig snabbt ned till huden för att börja suga blod. Loppornas bett kan ge kraftiga hudirritationer med klåda och allergiska reaktioner med håravfall och sår i huden som följd. Loppor kan även överföra sjukdomar som t.ex. binnikemask. Om hundvalpar blir kraftigt angripna kan blodförlusten ibland bli så allvarlig att det blir livshotande. Därför är det viktigt att agera snabbt om du upptäcker att din hund har fått loppor.

Var kommer lopporna ifrån?

Loppor är än så länge vanligast i Sveriges södra delar. De kommer nästan uteslutande från hundens omgivningar: uthus, sprickor i golvet, möbler och mattor. Här kläcks de och sitter sedan beredda att hoppa på ett värddjur.

Livscykeln – så blir en loppa till

Äggen

Lopphona som lägger äggFaller av pälsen där husdjuret befinner sig – i möbler, mattor, bilen eller sängen – där de kläcks till larver efter en vecka.

Larverna

Söker sig bort från ljuset, långt ned i mattor, möbler och golvspringor där de förpuppas efter 1–2 veckor.

Pupporna

Kläcks när den nu utvecklade loppan känner av värme, koldioxid och rörelse. Ut stiger en vuxen loppa.

Den vuxna loppan

Suger blod på ditt husdjur och lägger sedan upp till 50 ägg om dagen.

Om ditt husdjur får loppor, får hela hemmet det

Ett par små loppor kan snabbt bli ett stort problem. Under gynnsamma förhållanden, vilket det ofta är på våra breddgrader och i våra hem, kan de på bara tre veckor föröka sig till mer än 5 000 loppor i olika utvecklingsstadier. Ungefär 5 % av dem sitter på husdjuret, resterande 95 % finns utspridda i hemmet. Loppans puppor kan överleva i upp till 12 månader, men de kan också kläckas på bara 1–2 veckor vid rätt temperatur och luftfuktighet.

Symtom på loppangrepp

I regel börjar man fatta misstanke om att hunden drabbats av loppor när han eller hon kliar och krafsar sig mycket i pälsen. Ett annat tecken kan vara att man som hundägare själv får loppbett. Loppor är väldigt små och kan vara svåra att upptäcka. Men vid väldigt stora angrepp kan man i vissa fall se loppor i hundens päls, framför allt vid svansroten.

Så blir du av med dem

Det bästa sättet att undersöka om din hund har loppor är att leta efter loppavföring i pälsen, d.v.s. flagor av levrat blod. Kamma pälsen med en loppkam över en bit fuktat, vitt papper eller vadd. Om det faller ned små flagor på pappret och om dessa blir till rostfärgade fläckar har hunden med stor sannolikhet fått loppor.

Skydda hunden med loppmedel

Receptfria medel mot loppor finns att köpa på apoteken, detta är ofta samma medel som används mot fästingar. Om de används regelbundet förhindras utvecklingen av loppans ägg, larver och puppor och hunden kan skyddas mot nya loppangrepp, året om.

Ju bättre städning, desto färre loppor

Eftersom ungefär 95 % av lopporna håller till på olika ställen i ditt hem är det mycket viktigt att städa noga för att kunna bli av med problemet. Dammsug hela hemmet och även bilen, helst flera gånger i veckan. Kom ihåg att kasta dammsugarpåsen efter varje städning. Tvätta liggunderlag, filtar och andra textilier som din hund har haft kontakt med – minst en gång i veckan och i 60°, då dör lopporna. Med rätt behandling kan lopporna försvinna inom 3 månader.

Text och bilder: Merial