Tjänstehundsnytt

2018

Utskottet för samhällsnyttas nyhetsbrev

Nyhetsbrev patrullhund - kv 4 2018 (PDF-dokument, 2,3 MB)

Nyhetsbrev patrullhund - kv 3 2018 (PDF-dokument, 3,8 MB)

Räddningshundverksamheten i förändring - juli 2018

Försvarsmaktsgruppens nyhetsbrev

Försvarsmaktsgruppens nyhetsbrev nr 1 2018 (PDF-dokument, 2,8 MB)

2017

Försvarsmaktsgruppens nyhetsbrev

Försvarsmaktsgruppens nyhetsbrev nr 1 2017 (PDF-dokument, 2,5 MB)

Försvarsmaktsgruppens nyhetsbrev nr 2 2017 (PDF-dokument, 2,3 MB)

Försvarsmaktsgruppens nyhetsbrev nr 3 2017 (PDF-dokument, 5,8 MB)

Försvarsmaktsgruppens nyhetsbrev nr 4 2017 (PDF-dokument, 3,1 MB)

2016

Försvarsmaktsgruppens nyhetsbrev

Försvarsmaktsgruppens nyhetsbrev nr 1, 2016 (PDF-dokument, 1,1 MB)

Försvarsmaktsgruppens nyhetsbrev nr 2, 2016 (PDF-dokument, 1,5 MB)

Försvarsmaktgruppens nyhetsbrev nr 3 2016 (PDF-dokument, 1,9 MB)

Räddningshundgruppens nyhetsbrev

Räddningshundgruppens nyhetsbrev nr 1 2016 (PDF-dokument, 32 kB)