Utvärdering tjänstehunds utbildningsdagar 2020

För att kunna göra tjänstehunds utbildningsdagar ännu bättre nästa år är vi tacksamma om du vill svara på nedanstående frågor.

Markera det alternativ som du tycker bäst stämmer för respektive programpunkt. De första punkterna avser gemensamma delar och därefter följer programpunkterna för patrullhund och sen för räddningshund.

Anmälningsförfarande på SBK:s hemsida Obligatoriskt
Hotell Obligatoriskt
Maten Obligatoriskt
Information inför konferensen Obligatoriskt
Konferensens upplägg och innehåll Obligatoriskt
GEMENSAMMA PROGRAMPUNKTER
Gemensamma presentationer på lördagen Obligatoriskt
Presentationer patrullhund lördag Obligatoriskt
Presentationer räddningshund lördag Obligatoriskt
Presentationer patrullhund söndag Obligatoriskt
Presentationer räddningshund söndag Obligatoriskt