Räddningshund

Regler, protokoll och övriga blanketter som används vid utbildning av ekipage och funktionärer finns här. MSB:s krav och riktlinjer finns också samlade i ett antal dokument.

Regler och anvisningar

Regler för räddningshundprov (PDF-dokument, 485 kB)
(Gäller fr o m 2017-01-01)

Regler för sjöräddningshundprov (PDF-dokument, 211 kB)
(Gäller fr o m 2019-01-01)

Anvisningar lydnadsprov (PDF-dokument, 343 kB)

Regler för nationellt räddningshundtest (NRT) (PDF-dokument, 176 kB)
(Gäller fr o m 2019-03-01)

Kursplaner

Kursplan räddningshundkurs (PDF-dokument, 148 kB)

Kursplan sjöräddningshundkurs (PDF-dokument, 148 kB)

Blanketter

Anmälan räddningshundkurs (PDF-dokument, 382 kB)

Anmälan delprov 1 (PDF-dokument, 401 kB)

Anmälan delprov 2 (PDF-dokument, 228 kB)

Anmälan slutprov (PDF-dokument, 229 kB)

Anmälan till prov för sjöräddningshund (PDF-dokument, 139 kB)

Arbetsgivarintyg räddningshund under utbildning (PDF-dokument, 91 kB)

Arbetsgivarintyg räddningshund certifierad (PDF-dokument, 91 kB)

Arbetsgivarintyg sjöräddningshund (PDF-dokument, 255 kB)

Hälsodeklaration för hundförare (PDF-dokument, 92 kB)

Intyg MH (eller BPH) (PDF-dokument, 40 kB)

Skadeanmälan hund vid övningar/kurser/prov (PDF-dokument, 140 kB)

Utvärdering central kurs (PDF-dokument, 156 kB)

Protokoll

Protokoll lämplighetstest (PDF-dokument, 150 kB) Gäller fr o m 2019-05-09

Protokoll delprov 1 räddningshund och sjöräddningshund (PDF-dokument, 713 kB) Gäller fr o m 2019-05-09

Protokoll delprov 2, certifikatprov och funktionskontroll räddningshund
Uppdaterat 2017-05-13, gäller för kurs som startade under 2018.

Protokoll delprov 2 sjöräddningshund (PDF-dokument, 194 kB)

Protokoll delprov 2  (PDF-dokument, 156 kB) Gäller fr o m 2019-05-09

Protokoll delprov 3 sjöräddningshund (PDF-dokument, 153 kB)

Protokoll certifikatprov sjöräddningshund (PDF-dokument, 155 kB)

Protokoll certifikatprov (PDF-dokument, 135 kB) Gäller fr o m 2019-05-09

Protokoll RHFU (PDF-dokument, 209 kB)

Protokoll NRT (PDF-dokument, 100 kB) Gäller fr o m 2019-05-09

Protokoll lydnadsprov (PDF-dokument, 48 kB)

Protokoll funktionskontroll sjöräddningshund (PDF-dokument, 41 kB)

Resultatlista räddningshundprov (PDF-dokument, 587 kB)

Styrdokument

Grundutbildning (PDF-dokument, 190 kB)
(Gäller fr o m 2018-02-21)

Fortsatt träning – NRT – MSB-styrka (PDF-dokument, 241 kB)
(Gäller fr o m 2018-02-21) OBS! Dokumentet är under revidering och kommer inom kort att uppdateras här på hemsidan.

MSB räddningshunden ett viktigt hjälpmedel för att rädda liv (PDF-dokument, 312 kB)

Räddningshundförarutbildning (PDF-dokument, 191 kB)
(Gäller fr o m 2018-02-21)

Styrkeprov och samarbetsövning under grundutbildning och NRT (PDF-dokument, 283 kB) (Gäller fr o m 2018-02-21)