Lathundar

För att underlätta för klubbar och distrikt att driva patrullhundsverksamhet har ett antal lathundar tagits fram, allt från t ex affischer att sätta upp i klubbstugan till årshjul och förslag till rekryteringsinsatser.

Checklista (PDF-dokument, 901 kB)

Förslag till rekryteringsinsatser ex 1 (PDF-dokument, 163 kB)

Förslag till rekryteringsinsatser ex 2 (PDF-dokument, 124 kB)

Affischmall inbjudan stående (PDF-dokument, 1,2 MB)

Affischmall inbjudan liggande (PDF-dokument, 1,1 MB)

Affischmall inbjudan liggande (PowerPoint-dokument, 7,8 MB)

Informationsträff (PDF-dokument, 780 kB)

Informationskväll (PDF-dokument, 1,5 MB)

Förslag årsplanering (PDF-dokument, 270 kB)

Kompetenshöjande aktivitet (PDF-dokument, 803 kB)

Lathund tablå pdf (PDF-dokument, 802 kB)

Lathund tablå excel (Excel-dokument, 732 kB)

Prova på patrullhund (PDF-dokument, 857 kB)

Military Weekend (PDF-dokument, 836 kB)

Lathund återkommande aktiviteter (PDF-dokument, 81 kB)

Exempel lathund (PDF-dokument, 135 kB)