Administration & ersättning

Administration och ersättning vid tjänstehundskurser finns beskrivet i ett antal dokument. I dessa står det också vilka blanketter som ska användas vid olika tillfällen.

Det är viktigt att anvisningar följs och att rätt blanketter används. Hämta alltid senaste versionen av en blankett här. En del blanketter är gemensamma för patrullhundkurser och räddningshundkurser.

Administrativa anvisningar traditionell patrullhundskurs (PDF-dokument, 275 kB)
(Uppdaterad 2021-06-16)

Administrativa anvisningar patrullhundskurs internat (PDF-dokument, 267 kB)
(Uppdaterad 2021-06-16)

Administrativa anvisningar räddningshundkurs (PDF-dokument, 1,9 MB) (Gäller fr o m 2020-01-30)

OBS! Budget för kurs- och slutprov patrullhund, HFU och KU görs av kansliet.

Ersättningar övriga kurstyper
(Uppdaterad 2020-07-01)

Fakturamall tjänstehund
(Uppdaterad 2016-01-01)

Person- och hunduppgifter
(Gäller fr o m 2018-12-08)

Anhörigblankett (PDF-dokument, 97 kB)
(Gäller fr o m 2020-09-01

Kursprogram/kursrapport tjänstehund
(Gäller fr o m 2019-01-10)

Körjournal tjänstehund (Excel-dokument, 75 kB)
(Gäller fr o m 2019-11-07)

SBK frivilligpolicy tjänstehund (PDF-dokument, 77 kB)
(att läsa och ta del av vid instruktörsuppdrag)

SBK överenskommelse vid frivilligarbete tjänstehund (PDF-dokument, 87 kB)
(att skriva under vid instruktörsuppdrag)

Utbildningsplan för befattning (Excel-dokument, 44 kB)

Utbetalningsunderlag tjänstehund (Excel-dokument, 382 kB)(Gäller fr o m 2020-04-20)
Läs här om hur du skaffar Kivra. (PDF-dokument, 349 kB)

Frågor om administration och ersättningar

Har du frågor om administration eller ekonomi kontakta tjanstehund[at]brukshundklubben.se.