Administration & ersättning

Administration och ersättning vid tjänstehundskurser finns beskrivet i ett antal dokument. I dessa står det också vilka blanketter som skall användas vid olika tillfällen.

Det är viktigt att anvisningar följs och att rätt blanketter används. Hämta alltid senaste versionen av en blankett här. En del blanketter är gemensamma för patrullhundkurser och räddningshundkurser.

Administrativa anvisningar traditionell patrullhundskurs (PDF-dokument, 1,2 MB)
(Uppdaterad 2019-01-08) OBS! Anvisningarna kommer inom kort att uppdateras pga div. ändringar!

Administrativa anvisningar patrullhundskurs internat (PDF-dokument, 1,2 MB)
(Uppdaterad 2019-01-08) OBS! Anvisningarna kommer inom kort att uppdateras pga div. ändringar!

Administrativa anvisningar räddningshundkurs (PDF-dokument, 162 kB)
(Uppdaterad 2017-01-01)

Budget traditionell patrullhundskurs(Excel-dokument, 41 kB)
(Uppdaterad 2018-12-08)

Budget patrullhundskurs internat eller helg-kurs
(Uppdaterad 2018-12-08)

OBS! Budget för certifikatprov patrullhund, HFU och KU görs av kansliet fr o m 2017.

Ersättningar övriga kurstyper
(Uppdaterad 2018-01-01)

Fakturamall tjänstehund
(Uppdaterad 2016-01-01)

Person- och hunduppgifter
(Gäller fr o m 2018-12-08)

Kursprogram/kursrapport tjänstehund
(Gäller fr o m 2019-01-10)

Körjournal tjänstehund (Excel-dokument, 75 kB)
(Gäller fr o m 2018-12-08)

SBK frivilligpolicy tjänstehund (PDF-dokument, 77 kB)
(att läsa och ta del av vid instruktörsuppdrag)

SBK överenskommelse vid frivilligarbete tjänstehund (PDF-dokument, 87 kB)
(att skriva under vid instruktörsuppdrag)

Utbildningsplan för befattning (Excel-dokument, 44 kB)

Utbetalningsunderlag tjänstehund (Excel-dokument, 382 kB)(Gäller fr o m 2019-05-10)
Läs här om hur du skaffar Kivra. (PDF-dokument, 349 kB)

Frågor om administration och ersättningar

Har du frågor om administration eller ekonomi kontakta tjanstehund[at]brukshundklubben.se.