Utskottet för prov & tävling

Här presenteras ledamöter och arbetsgrupper i Utskottet för prov och tävling inom Svenska Brukshundklubben.

Ledamöter i utskottet

Anders Östling Sammankallande
Anna Haeggblom Bjellå
UG bruks
Gunilla Pöchhacker UG draghund
Lars Czylwik UG IGP
Maria Johnsson Thorén UG IPO-R
Stefan Tunér UG lydnad
Catrin Fernholm UG mondioring
Barbro Langefors / Elisabet Lekebjer UG rallylydnad

Kontakt på förbundskansliet

Kontakt på förbundskansliet för utskottet är handläggaren för prov och tävling.

Grupper under utskottet

UG agility

Vakant

Janna Myhre, handläggare tävling, är kontakt på förbundskansliet.

UG bruks

Anna Haeggblom Bjellå, sammankallande
Lennart Larsson
Staffan Nordin
Mats Axelsson
Marianne Dahlin, kontaktperson för patrullhund
Lena Plym Forsell
Matti Kumpula

Uppdaterad presentation av bruksgruppens medlemmar. (PowerPoint-dokument, 1,0 MB)

Camilla Hjort, handläggare tävling, är kontakt på förbundskansliet.

UG draghund

Gunilla Pöchhacker, sammankallande
Birgitta Hofflin
Anna-Carin Lönn
Inga-Lill Badh

Camilla Hjort, handläggare tävling, är kontakt på förbundskansliet.

UG IGP

Lars Czylwik, sammankallande
Tommy Andersson
Thomas Fröding
Lena Hallkvist
Anders Ljungsten

Camilla Hjort, handläggare tävling, är kontakt på förbundskansliet.

UG IPO-R

Maria Johnsson Thorén, sammankallande
Martin Lööf
Leif Sundberg
Bo Gustafsson
AnneCharlotte Bengtsson
Anne-Marie Melin

Camilla Hjort, handläggare tävling, är kontakt på förbundskansliet.

UG lydnad

Stefan Tunér, sammankallande
Ulf Jerneståhl
Göte Toftler
Martha Landin

Presentation av lydnadsgruppens medlemmar

Janna Myhre, handläggare tävling, är kontakt på förbundskansliet.

UG mondioring

Catrin Fernholm, sammankallande
Jesper Borgryd
Ulrika Lichtenberg
Per-Åke Svensson

Camilla Hjort, handläggare tävling, är kontakt på förbundskansliet.

UG rallylydnad

Barbro Langefors, sammankallande
Elisabet Lekebjer

Maria Larsson
Carina Norberg
Lena Mattson
Kristin Wendel

Janna Myhre, handläggare tävling, är kontakt på förbundskansliet.

Utskottet ansvarar för

 • samordning av regelverk, det vill säga att i samråd med övriga utskott ta fram förslag på regler och anvisningar för Brukshundklubbens prov- och tävlingsformer
 • tillämpning av fastställda regler och anvisningar för verksamhet inom utskottets verksamhetsområde
 • förbundstävlingar såsom SM samt anvisningar gällande SM inom utskottets verksamhetsområde
 • tävlingsprogram för de tävlingsgrenar som ingår i utskottets verksamhetsområde
 • att genomföra uttagning av landslag inom de tävlingsgrenar som ingår i utskottets verksamhetsområde
 • samarbetet med Sveriges Hundungdom avseende prov och tävling
 • utvecklingen av nya tävlingsformer
 • förslag till regler och anvisningar för prov- och tävlingsformer inom utskottets verksamhetsområde
 • förslag till utbildningsplaner och bestämmelser gällande utbildning och examination av funktionärer inom utskottets verksamhetsområde
 • utbildning och examination samt vidareutbildning av funktionärer inom utskottets verksamhetsområde
 • att stimulera utveckling och framtagning av tävlingsekipage till landslagsnivå inom de grenar som ingår i utskottets verksamhetsområde

Delegerad beslutanderätt

 • auktorisera funktionärer i enlighet med gällande regelverk inom utskottets verksamhetsområde
 • avauktorisera aktuella funktionärer i enlighet med gällande regelverk inom utskottets verksamhetsområde, dock inte av disciplinära skäl
 • besluta i besvärs- och dispensärenden inom utskottets verksamhetsområde
 • utse arrangör och domare och övriga funktionärer till förbundstävlingar
 • fastställa prov- och tävlingsprogram inom utskottets verksamhetsområde
 • utse landslagsledning och -deltagare för landslag inom utskottets verksamhetsområde
 • fastställa utbildningsplaner och bestämmelser gällande utbildning och examination av aktuella funktionärskategorier.