Tävlingssekreterare

Här hittar du information, utbildningsplan för tävlingssekreterare i bruks, lydnad, rallylydnad och mondioring samt bilagor och blanketter.

Observera att texten och dokumenten på denna sida börjar att gälla 15 maj 2019. Det är först efter detta datum som denna nya utbildning kan arrangeras. Innan dess arrangeras de tidigare utbildningarna.

Tävlingssekreterare

Tävlingssekreterarens främsta uppgift under en tävling är att ansvara för att resultatrapporteringen blir korrekt. Man ordnar ofta med protokoll och startlistor samt är med och för in resultaten i SBK Tävling.

Bli tävlingssekreterare

Förkunskapskraven för att bli tävlingssekreterare ser du här:

  • För bruks och mondioring: Medlem i SBK.
  • För lydnad och rallylydnad: Medlem i klubb inom SKK- organisationen.
  • Rekommenderad av sin klubbstyrelse.
  • För auktorisation krävs ålder lägst 18 år.

Auktorisation

Ansökan om auktorisation sker av den blivande tävlingssekreteraren direkt till dennes SBK-distrikt. Ansökan sker via en speciell blankett som du hittar i högerkolumnen på denna sida.

Distriktets hantering

Tävlingssekreterare i bruks, lydnad, rallylydnad och mondioring auktoriseras av distrikten i Svenska Brukshundklubben.

Distriktet kontrollerar att samtliga delar i utbildningen är genomförda. Kontrollen sker genom de tre blanketter som skickas in till distriktet från aspiranten, kursledaren och examinatorn. Se blanketterna i högerkolumnen på denna sida.

Efter auktorisationen av nya funktionärer bör dessa namn läggas till på en, för distriktets tävlingsarrangörer, tillgänglig lista. Distriktet registrerar tävlingssekreterarna med sina roller i SBK Tävling.

Bevis utfärdas av distriktet till dem som genomfört utbildning med godkänt resultat. Bevisunderlagen kan distrikten få från förbundskansliet. Distriktet ska arkivera den ansökandes handlingar under minst 2 år.

Utbildningsplan och bilagor

Utbildningsplan med bilagor separat

Denna utbildninsplan tillsammans med relevanta bilagor anv��nds av kursledare samt som material till den blivande tävlingssekreteraren.

Utbildningsplan utan bilagor (PDF-dokument, 152 kB)

Bilaga 1, Baskunskap (PDF-dokument, 108 kB)

Bilaga 2, Allmän kunskap tävlingsfunktionär (PDF-dokument, 105 kB)

Bilaga 3, Grenspecifik utbildningsdel lydnad (PDF-dokument, 137 kB)

Bilaga 4, Grenspecifik utbildningsdel bruks (PDF-dokument, 159 kB)

Bilaga 5, Grenspecifik utbildningsdel mondioring (PDF-dokument, 114 kB)

Bilaga 6, Grenspecifik utbildningsdel rallylydnad (PDF-dokument, 132 kB)

Bilaga 7, Praktisktjänstgöringar (PDF-dokument, 101 kB)

Bilaga 8, Utbildningskontroll (PDF-dokument, 126 kB)

Fullständig utbildninsplan med alla bilagor inkluderade

Denna fullständiga version används mestadels av distrikten för att ha en övergripande koll på alla delar i utbildningen.

Utbildningsplan inklusive alla bilagor (PDF-dokument, 361 kB)