Testmoment

Brukshundklubben arbetar just nu för att ta fram regler för prov i specialsök. Under vårt arbete behöver vi hjälp att testa olika tänkbara moment för att få en så heltäckande bild som möjligt av hur momenten ska utformas i framtida regelverk.

Två testmoment

Till att börja med har Projektgruppen för Specialsök tagit fram två testmoment: godssök och terrängsök. Här nedanför kommer information och riktlinjer för genomförande av dessa testmoment samt hur ni lämnar in er feedback. Försöken ska sen utvärderas för att slutligen få fram en text som beskriver momentets utformning i framtida regelverk.

Provformen kommer med stor sannolikhet ha en stegring i klasser och flera moment kan ingå under en dag. Därför bör man under försöken även ha detta i åtanke när det gäller tidsåtgång och ökad svårighetsgrad mellan klasser.

Utgångspunkten är att momenten skall vara enkla att arrangera med det som en arrangör har att tillgå. Det kan därför bli så att typ av område/objekt varieras mellan arrangörer och provtillfällen.

Ni som testar momenten med egen hund eller under inofficiella prov på er klubb har fritt utrymme att utforma momenten under försöksperioden. Alla reflektioner mottages tacksamt så kom gärna med egna tankar, förslag och idéer om upplägget.

Etikett

Projektgruppen förordar att röd Kong Classic används som träningsämne (etikett), dvs det som hunden ska söka efter. Motiveringen till valet är att ämnet är det vanligaste träningsämnet inom tjänstehundsverksamhet med specialsök internationellt. Även i Sverige används det av många tjänstehundförare, bl.a. inom Försvarsmakten. Därmed är det lämpligt att även Brukshundklubben använder samma ämne.

Godssök

Ramar för momentet

 • Sökobjekt: Resväskor, flyttlådor, väskor/trunkar, EU-pallar med gods på, maskinväskor, plastbackar med gods i eller kartonger (får ej vara mindre i storlek än t ex en flyttkartong). Godset kan även vara en möbel t.ex. ett bord eller en soffa.
 • Sökområdets utformning: bör vara på en öppen yta, utan väggar, som avskärmar tydligt vad hunden ska söka för gods. Kan genomföras både utomhus eller inomhus beroende på väderlek.

Frågor att besvara

 • Vilken mängd och liggtid krävs för att doftbilden ska nå ut så att hunden kan hitta och markera i ett sökarbete?
 • Hur svårt kan vi gömma? Högt, lågt, djupt, förslutningsgrad (dock ej åtkomligt) etc. i respektive klass?
 • Lös och/eller kopplad hund vid sökarbetet? Vem avgör? Olika i de olika klasserna?
 • Lämplig söktid i lättaste respektive svåraste klassen?
 • Hur många gömmor är lämpligt att ha?
 • Hur långt avstånd ska det minst vara mellan två gömmor?

Terrängsök

Ramar för momentet

Fastna inte vid namnet terräng utan hitta alternativa miljöer bara det inte är för uppenbara objekt i området som exempelvis hus, fordon eller större objekt, då de ev. blir egna moment i provformen, utan tänk öppna ytor med eller utan mindre objekt i.

Som exempel:

 • Skogsområden
 • Parker
 • Tomter
 • Annan relativt öppen yta (urban miljö?)

Olika storlekar på sökområdet skall testas i syfte att bedöma tidsåtgång för respektive storlek.

Frågor att besvara

 • Ska etiketten vara helt dold? Och i så fall, hur löser vi det? Om man gräver ned det så är ju risken att hunden går på markförändringen.
 • Ska gömman alltid vara på/i marken? Eller kan den läggas exempelvis en bit upp på en sten/stubbe, träd, papperskorg m.m?
 • Vilken typ av område kan användas?
 • Vilken storlek (mängd) på etiketten?
 • Antal gömmor i ett område?
 • Ska söket omfatta viss taktik från föraren? Exempelvis att denne bestämmer från vilken baslinje man startar ifrån med tanke på vinden.
 • Markeringssätt på hundarna?
 • Lös hund eller i lina?
 • Vallning av området?
 • Ska föraren gå med in i området?
 • Söktid för olika områden?
 • Hur ökar vi svårighetsgraden mellan olika klasser?

Efter försöken

Efter att man genomfört försök i ett eller båda testmomenten ovan är det viktigt att lämna in sin feedback till oss så att vi får med oss den i vårt arbete.

Man lämnar in sina synpunkter via det formulär för dessa testmoment som kommer skapas här på vår hemsida.

Svar på försöken behöver vara inlämnade senast 2019-03-31. Lämna gärna svar löpande och återkom med nya synpunkter om ni genomför flera försök.