Formulär specialsök

Arbetsgruppen för specialsök vill gärna få input från alla i organisationen som tränar specialsök. Här kan du lämna in feedback på testmomenten eller bara fylla i tips och idéer.

Testmoment

Klicka här för att lämna feedback på testmomentet "Godssök".

Klicka här för att lämna feedback på testmomentet "Terrängsök".

Klicka här för att lämna feedback på testmomentet "Sök i byggnad".

Klicka här för att lämna feedback på testmomentet "Fordonssök".

Klicka här för att lämna feedback på testmomentet "Sök på person".

Allmänna tips och idéer

För att komma till formuläret, klicka här.