Målbild för utveckling av specialsök

För att ge en inriktning på arbetet mot specialsök som en provform inom Brukshundklubben har projektgruppen tagit fram en målbild.

Brukshundklubbens projekt för att ta fram prov i specialsök pågår till år 2020. Hur proven ska se ut väcker många frågor som det ännu inte finns svar på. En viktig anledning till att vi inte vet hur provet kommer att se ut är att organisationen och samverkande parter ska kunna påverka utformningen. För att ge en inriktning för vårt arbete har vi tagit fram följande målbild.

Grundtanke

Brukshundklubben har varit engagerade i specialsök sedan slutet av 1990-talet, ursprungligen på uppdrag av Försvarsmakten i vår roll som frivillig försvarsorganisation. Såväl i Sverige som internationellt är det inom tjänstehundverksamhet i myndigheter och företag som de flesta aktiva inom specialsök hittas. Det blir naturligt också bland dessa aktörer som den huvudsakliga kompetensutvecklingen sker. Om man vill bli duktig på något är det en god idé att lära av de främsta inom området. I dagsläget hittar vi de främsta bland de professionella utövarna, varav en del även är aktiva inom Brukshundklubben. För att utveckla kompetensen inom organisationen ska vi verka tillsammans med dessa.

Målgrupper

Vi ser framför allt två målgrupper. I enlighet med Brukshundklubbens uppgift, och i linje med var vi startade för 100 år sedan, är det naturligt att vårt prov ska utformas så att det stödjer tjänstehundverksamheten. Samtidigt drar vi nytta av den kompetens som finns inom och utom organisationen. Avsikten är därför att provets utformning ska vara så likt den skarpa verksamheten inom specialsök som möjligt. Syftet med detta är dels att ett ekipage som är framgångsrikt på provet i princip ska kunna genomföra ett skarpt sök utan att lära om, dels att ett professionellt ekipage kan nyttja provet som en del i upprätthållandet av sin förmåga.

Om vi ska bli duktiga på specialsök behöver vi vara många aktiva inom organisationen. Ingen verksamhet inom en ideell förening kan byggas på några få utövare - oavsett hur kompetenta dessa är. Spets kräver bredd och det är därför angeläget att provet även är intressant för nybörjaren eller den som söker en bra aktivering tillsammans med sin hund. Dessa utgör vår rekryteringsbas och verksamhetens framtid. Det är bland dagens nybörjare vi hittar morgondagens mästare.

Innehåll

Tanken är att det ska vara en varierande och flexibel provform där miljöerna kan skifta – precis som i verkligheten. Vi vill främja utveckling och nytänkande hos både arrangörer och utövare. För att skapa möjligheter till många provtillfällen ska provet vara lätt att arrangera. Plats och tid ska kunna varieras efter de praktiska förutsättningarna. Exempelvis ska provet kunna genomföras inom- och utomhus, i stadsmiljö, industriområde, skog och mark.

Provet kan innehålla funktionslydnad, såsom att man kan styra sin hund när den arbetar på avstånd eller att hunden kan arbeta samtidigt med en annan hund. Miljösäkerhet ska vara kopplat till verkligheten i form av till exempel gallergolv på delar av sökområdet och maskinbuller i bakgrunden.

Bedömning

Bedömningen ska vara så objektiv som möjligt. Den avgörande aspekten är om ekipaget lyckas lösa uppgiften – inte hur snyggt det ser ut. Domaren ska inte bedöma hur hunden söker utan vad ekipaget uppnår för resultat (t.ex att man hittar alla gömmor och att föraren kan berätta när området är avsökt och tomt). Tiden ska inte vara den utslagsgivande faktorn.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis önskar vi att specialsöket skall vara en utvecklande verksamhet för hundägaren, erbjuda en aktiverande och meriterande provform som resulterar i fler tjänstehundar samt främja avelsarbetet genom utvärdering av arbetskapacitet.