Kursplan för provledare

Projektgruppen för Specialsök har tagit fram ett förslag på kursplan för provledare, att gälla under provperioden. Arbete pågår med att ta fram det material som krävs för att kunna genomföra utbildningen.

Här hittar du förslaget på kursplan för utbildning av provledare. (PDF-dokument, 258 kB)

Det går inte att anmäla sig till utbildningen i nuläget. Mer information kommer i höst.