Projektgrupp Specialsök

Här kan du läsa mer om projektgruppen för specialsök samt vad uppdragets syfte och mål är.

Uppdragets syfte

Gruppen ska utveckla förslag till regler för att införa specialsök som en meriterande provform. Förslaget ska omfatta samtliga delar som behövs för att officiella prov ska kunna genomföras.

Mål för uppdraget

Målet var att förslaget skulle kunna godkännas av Svenska Kennelklubben (SKK) som en officiell provform från 2022. Tidsplanen, som du hittar här, har dock blivit förskjuten.

Sammankallande för gruppen

Ola Folkesson

Övriga deltagare i gruppen

Peder Nimrodsson
Susanne Kihl
Maria Lundin
Maria Gabrielsson
Annica Johansson
Nathalie Mårtensson (förbundskansliet)

Kontakt

Nathalie Mårtensson på kansliet