Ansökan om utländska funktionärer till svenska prov /tävlingar

Efter beslut vid SBK:s Utskott prov och tävlings möte nr 9/2017 har ansökningstiden ändrats:

Vid ansökan om utländska domare/figuranter ska ansökan gå via SBK kansliet och ska göras 3 månader innan prov/tävlingsdatum på nedan formulär.

Det är viktigt att du anger korrekta kontaktuppgifter då beskedet om ni fått godkänt att använda funktionären kommer att meddelas via mail i första hand.

OBS! Vid utbetalning av skattepliktig ersättning till en utländsk funktionär måste arrangören ordna med SINK-ansökan till Skatteverket.

Därför är det bra om arrangör, redan vid inbjudan till domare/figurant från annat land, kan skicka med SINK-ansökan så att funktionären kan fylla i och skicka tillbaka den i god tid. Då är allt klart när evenemanget ska ske. Annars kan ingen utbetalning ske förrän allt är klart och det kan bli lång väntan efter ett evenemang för funktionären innan ersättning utbetalas.

Ansökningsblanketten för SINK finner ni på Skatteverkets hemsida: https://www.skatteverket.se Blanketten heter SKV4350

Information om arrangör och tävling/prov
Tävlingens/provets status: Obligatoriskt
Information om funktionären som ansöks
Ansöker om följande funktionär: Obligatoriskt
Nedan fyller ni i uppgifter på den utländska funktionären ni önskar ansöka om att få tjänstgöra på tävling/prov i Sverige
Nedan ange kontaktuppgifter till den person som ska ha beskedet om er ansökan blivit godkänd eller inte