Regelrevidering 2017

Svenska Brukshundklubben arbetar för fullt med regelrevideringen för samtliga hundsporter inom organisationen. De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2017.

Status för de nya reglerna

Nu börjar reglerna som gäller från 2017-01-01 bli färdiga. Nedan ser ni hur allt ligger till:

Regler för mondioring (se i högerspalten), finns nu publicerade på vår hemsida. Dessa regler kommer inte att finnas till försäljning.

Regler för IPO-R (se i högerspalten), finns nu publicerade på vår hemsida. Dessa regler kommer inte att finnas till försäljning.

Regler för lydnadens Startklass-klass 2 (se i högerspalten), finns nu publicerade på vår hemsida men kommer även att finnas till försäljning på SBK-shopen senare.

Reglerna för lydnadsklass 3 (se i högerspalten), finns nu publicerade på vår hemsida. Dessa regler kommer i ett första skede endast finnas i elektronisk form på hemsidan. Eventuellt kommer de finnas till försäljning på SBK-shopen efter uppdateringarna från FCI är genomförda.

Reglerna för rallylydnad (se i högerspalten), finns nu publicerade på vår hemsida men kommer även att finnas till försäljning på SBK-shopen senare.

Reglerna för bruksprov (se i högerspalten) finns nu publicerade på vår hemsida och bruksreglerna kommer även att finnas till försäljning på SBK-shopen senare.

Regler för bruksprov patrullhund (se i högerspalten) finns nu publicerade på vår hemsida men kommer även att finnas till försäljning på SBK-shopen senare.

Regler för IPO-NS (Nordic Style) (se i högerspalten) finns nu publicerade på vår hemsida men kommer även att finnas till försäljning på SBK-shopen senare.

Regler för dragprov har fått påpekande från Svenska Kennelklubben att viss text måste förtydligas, därav finns dessa regler ännu inte ute, men så fort de är godkända kommer reglerna att publiceras här i högerspalten på hemsidan. Dessa regler kommer inte att finnas till försäljning.

Regler för IPO (se i högerspalten) finns nu publicerade på vår hemsida.
IPO reglerna kommer inte att finnas till försäljning då FCI kommer att ändra i dessa regler 2018. En ny remissrunda på FCI:s regler i IPO är skickad till alla SBK distriktens- och rasklubbarnas tävlingsavdelningar samt till alla IPO-domare.

Läs mer om remissen på IPO-reglerna

Regler för mentalbeskrivning hund (MH), mentaltest (MT) och exteriörbeskrivning och uthållighetsprov (UHP) håller på att layoutas och kommer att publiceras på hemsidan under december.