Arrangör rallylydnad

Här hittar du som är arrangör information och blanketter för Svenska Brukshundklubbens tävlingsgren rallylydnad.

Arrangör

Arrangören är den klubb som hanterar tävlingen. Man ansöker om att få arrangera tävling, ordnar med protokoll och startlistor, genomför hela tävlingen och rapporterar in resultaten i SBK Tävling.

Rätt att anordna officiell rallylydnadstävling har SBK, SKK och till SKK ansluten länsklubb, övriga specialklubbar eller ungdomsförbund.

Ansökan om tävling

Ansökan om tävling i rallylydnad görs direkt i SBK Tävling. Förbundskansliet granskar ansökningarna där och godkänner. (Ingen granskning behöver göras av distrikten.)

Datum för ansökan

Tävlingar 1 januari-31 december

För att underlätta planering för arrangörer och tävlande önskar vi helst att alla tävlingar 1 januari-31 december ansöks senast 15 september året innan.

Absoluta ansökningtider

Tävlingar 1 januari-30 juni ska vara ansökta senast 15 september året innan.

Tävlingar 1 juli-31 december ska vara ansökta senast 15 mars samma år.
OBS! På grund av Coronaviruset är detta förlängt till 30 juni 2020

Ansök om tävling

Ansökan om att arrangera officiell tävling i rallylydnad sker direkt via SBK Tävling.

  1. Logga in med klubbinloggningen.
  2. Klicka på "Administration" i övre högra hörnet.
  3. Klicka på "Tävlingar"
  4. Klicka på "Ny tävling i agility eller rallylydnad", längst ner på sidan.
  5. Följ flerstegsguiden som kommer upp.
  6. När du genomfört alla steg, klicka på "Tävlingar" i menyn. Den ansökta tävlingen finns där.
  7. Klicka på tävlingen och "Ansök om godkännande" i menyn till vänster.
  8. Klart!

Godkännande av ansökta tävlingar

Tävlingsprogrammet går ut på remiss till alla som ansökt om tävling efter sista ansökningsdag. Samtliga ansökta tävlingar är preliminära fram till dess att remisstiden är slut och tävlingarna godkänns.

Remissförfarandet sker i SBK Tävling och de som ansökt om tävling kontrollerar att allt är korrekt samt att tävlingen inte krockar med någon annan tävling i närområdet. Under remisstiden har man möjlighet att byta datum på sin tävling om den krockar med någon annan tävling.

Sista dag för att lämna in om ändringar/flyttar av tävlingar är cirka två veckor efter att remissen gått ut, datum för sista dag anges i samband med remissutskicket. När remisstiden gått ut kommer programmet att fastställas av SBK centralt.

Tävlingar som ska ske under andra halvåret men som ansöks före den 15 september året innan kommer att godkännas tillsammans med de tävlingar som finns ansökta för första halvåret.

Tillägg av tävling eller klasser

Tillägg av tävlingar i rallylydnaden kan göras fram till en månad innan tävlingsdatum. Kompletterande ansökningar mailas till tävlingsavdelningen på förbundskansliet samt läggs in i SBK Tävling. Utskottet tar därefter ställning till om det ordinarie tävlingsprogrammet påverkas negativt av den ansökta tävlingen ex. närliggande arrangör har redan en godkänd tävling samma dag.

Extra anmälningsavgift

Arrangör har rätt att ta en extra anmälningsavgift på max 25 kr per tävlande, avgiften får tas ut vid inomhusarrangemang i rallylydnad. Denna extra avgift ska arrangören själv ange i SBK Tävling då tävlingen ansöks.

Ställa in officiell tävling

En lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben som behöver ställa in en officiell tävling i rallylydnad ska vända sig till sitt distrikt. Distriktet tittar på klubbens skäl till att ställa in och beslutar därefter om de är tillräckliga för att ställa in. Om skälen inte anses tillräckliga får klubben en påföljd till sitt beslut. Exempel på en påföljd kan vara att man inte får arrangera tävling under nästkommande år. När distriktet beslutat kontaktar de Svenska Brukshundklubbens förbundskansli som kan ta bort tävlingen ur SBK Tävling.

Klubbar inom Svenska Kennelklubben och Sveriges Hundungdom som vill ställa in en rallylydnadstävling kontaktar sitt centrala förbund. De beslutar på samma sätt som SBK-distrikten gör för sina klubbar.

Om arrangören efter anmälningstidens utgång har färre än sex anmälda totalt i alla klasser får tävlingen ställas in. Arrangören kontaktar då förbundskansliet som tar bort tävlingen ur SBK Tävling.