Figurant - Mondioring

Här hittar du information och blanketter för figurant inom Svenska Brukshundklubbens tävlingsgren Mondioring (MR).

Svenska Brukshundklubbens UG MR planerar att arrangera en utbildning för tävlingsfiguranter under sommaren 2017, nedan finns ett anmälningsformulär till utbildningen.

MR-figurant ska agera vid prov där hund utan munkorg ska testa och utmana hunden. Det finns två klasser av figuranter: A och B.

B-figuranter får agera i MR 1 och 2.

A-figuranter får agera i samtliga klasser.

Bli Mondioringfigurant

Utbildningen arrangeras i distriktets eller rasklubbens regi och vänder sig till dig som vill bli auktoriserad tävlingsfigurant på MR-prov.

Krav för deltagande:

Du ska ha tränat minst en egen hund och med samma hund ha erhållit godkänt resultat i MR 1. Du ska även ha figurerat för flera olika hundar och känna dig trygg i att arbeta i skyddsdräkt.

Du ska även vara medlem (i minst 2 år) i Svenska Brukshundklubben (SBK), bli rekommenderad av din lokalklubb/rasklubb för att få gå utbildningen. Anmälan skickas till UG Mondioring. I provet ingår ett teoretiskt samt ett praktiskt prov.

Vid det praktiska provet ska figuranten själva tillhandahålla minst två hundar.

B-figuranter ska tillhandahålla en hund som ska kunna utföra samtliga skyddsmoment i MR 2.

A-figuranter ska tillhandahålla en hund som ska kunna utföra samtliga skyddsmoment i MR 3.