Arrangör - Mondioring

Här hittar du information och blanketter för arrangörer inom Svenska Brukshundklubbens (SBK) tävlingsgren mondioring.

Arrangör

Arrangören är den klubb som hanterar tävlingen. Man ansöker om att få arrangera tävling, ordnar med protokoll och resultatlistor, genomför hela tävlingen och rapporterar in resultaten i SBK Tävling.

Ansökan om tävling

Ansökan om prov i Mondioring sker från 2017 i SBK Tävling och administreras helt via systemet.

Arrangörerna uppmanas att titta i SBK Tävling innan ansökan om nya MR tävlingar görs, detta för att så långt det är möjligt undvika att tävlingar inom landet arrangeras på samma datum. Tävlingarna godkänns automatiskt. (Ingen granskning behöver göras av distrikten)

Datum för ansökan

SBK:s Utskott för prov och tävling har av alla 21 länsstyrelser fått beviljat att ändra ansökningsförfarandet till halvårsprogram från år 2020, därmed ändras ansökningstiderna till de ni ser nedan:

Tävlingar som önskas arrangeras

1 januari--30 juni

Ska vara ansökta senast 15 september året innan

Tävlingar som önskas arrangeras

1 juli--31 december

Ska vara ansökta senast 15 mars samma år

OBS! På grund av Coronaviruset är detta förlängt till 30 juni 2020

Tillägg av prov

Tillägg av socialitetstest (STMR-prov) får göras löpande under året och läggs in av arrangören i SBK Tävling.

Förklaringar på tävlingskategorier för Mondioringtävlingar som används i tävlingsprogrammet:

Internationellt prov = Gäller endast mondioring klass 3.

Anskaffande av domare och figuranter

Domare och figuranter för prov i Mondioring anskaffas av arrangören. Arrangören kontaktar själv svenska domare och figuranter, men vid ansökan om utländska domare och figuranter ska ansökan gå via Förbundskansliet på formulär som man finner här. Ansökan om utländska funktionärer ska göras 3 månader innan provdatum.

Internationella prov

Gäller endast mondioring klass 3. Internationella prov som beviljats av FCI måste genomföras enligt den ansökan som godkänts av FCI. Ändring av datum eller inställd tävling måste omgående meddelas till SBK förbundskansli/FS för vidare befordran till SKK/FCI.

Redovisas inte resultaten, ändras datum eller om provet ställs in utan att man meddelat FCI kommer en avgift att behöva betalas och den kommer att faktureras arrangören.

Klass 3 bör endast i undantagsfall förläggas till samma datum som SM arrangeras.