Funktioner

Inom Svenska Brukshundklubbens tävlingsform IPO finns flera olika auktoriserade funktionärsroller.

Domare

Domaren bedömer provet enligt de regler som finns fastställda.

Figurant

IPO-figuranten agerar vid prov där hund utan munkorg ska avvärja angrepp och flykt.

SBK-instruktör

SBK-instruktören utbildar hundägare i våra tävlingsgrenar.

SBK-lärare

SBK-lärare utbildar instruktörer att leda kurs i våra tävlingsgrenar.

Provledare

Provledaren planerar, genomför och resultatredovisar prov i IPO, BSP, BSL, IPO-FH och BH enligt SBK:s gällande regler och bestämmelser.

Distriktens licensgrupp

Distriktens licensgrupp håller i teoretiska utbildningar för licensansökande i skydds och IPO.