Arrangör - IPO-R

Här hittar du information och blanketter för arrangörer inom Svenska Brukshundklubbens (SBK) tävlingsgren IPO-R.

Arrangör

Arrangören är den klubb eller distrikt som hanterar IPO-R-provet. Man ansöker om att få arrangera tävling, ordnar med protokoll och resultatlistor, genomför hela tävlingen och rapporterar in resultaten.

Rätt att anordna officiella IPO-R-prov har SBK lokalklubbar eller distrikt.

Ansökan om prov

Ambitionen var att från 2019 skulle ansökan göras direkt i SBK Tävling, men tyvärr fungerar inte resultatredovisningen via detta system.

Här är en länk till Tävlingskalendern med mer information om tävlingar som ska arrangeras och hur man anmäler sig till dessa.

Datum för ansökan

SBK:s Utskott för prov och tävling har av alla 21 länsstyrelser fått beviljat att ändra ansökningsförfarandet till halvårsprogram från år 2020, därmed ändras ansökningstiderna till de ni ser nedan:

Tävlingar som önskas arrangeras

1 januari--30 juni

Ska vara ansökta senast 15 september året innan

Tävlingar som önskas arrangeras

1 juli--31 december

Ska vara ansökta senast 15 mars samma år

OBS! På grund av Coronaviruset är detta förlängt till 30 juni 2020

Internationella prov

Internationella prov som beviljats av FCI måste genomföras enligt den ansökan som godkänts av FCI. Ändring av datum eller inställd tävling måste omgående meddelas till SBK förbundskansli/FS för vidare befordran till SKK/FCI.

Redovisas inte resultaten, ändras datum eller om provet ställs in utan att man meddelat FCI kommer en avgift att behöva betalas och den kommer att faktureras arrangören.

Resultatredovisning

Sker i SBK Tävling.

Rapportering om oacceptabelt beteende

Hundar som uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar kan avvisas från området. Domare och funktionär är skyldig att rapportera på särskild blankett till SKK.

Blanketten (PDF-dokument, ) ska finnas tillgänglig vid varje prov.