Årlig rapport om avvikelser i tävlingsprogrammet till Länsstyrelserna

Årligen ska en rapport om antal tillfällen och deltagare i verksamheten i skog och mark sändas till Länsstyrelserna, detta tas ut via SBK Tävling och insändandet av rapporten sker från SBK centralt.

Men vi behöver också få in avvikelser i tävlingsprogrammet, så nedan finns ett formulär som ska fyllas i vid årets slut. Därför uppmanas alla SBK distrikten/rasklubbar att när er tävlingssäsong i skog och mark är slut, fylla i nedan formulär.

I nedan formulär fyller SBK distrikten in avvikelser vid årets tävlingar
Nedan anger ni om ni haft avvikelser eller inte. Har ni inte haft det, kan ni efter att ni klickat i "Inga avvikelser" gå direkt till rutan Skicka!
Ange om ni haft avvikelser eller inte: Obligatoriskt