Arrangör - bruksprov

Här hittar du information och blanketter för arrangörer inom Svenska Brukshundklubbens (SBK) tävlingsgren bruksprov.

Arrangör

Arrangören är den klubb som hanterar tävlingen. Man ansöker om att få arrangera tävling, ordnar med protokoll och resultatlistor, genomför hela tävlingen och rapporterar in resultaten i SBK Tävling.

Rätt att anordna officiella bruksprov och tävlingar har SBK lokalklubbar, rasklubb eller distrikt (distrikt endast SM).

Många nya anvisningar finns framtagna som ligger helt utanför regelboken.
Klicka här så kommer du till dessa anvisningar, se i högerspalten.

Ansökan om prov

Ansökan om prov i bruks görs direkt i SBK Tävling och i ett och samma distrikt bör man se till att sprida på t ex. skyddstävlingar så att man inte har alla vid samma tidpunkt, med tanke på figuranter etc. Det kan vara lämpligt att närliggande distrikt stämmer av med varandra så att det blir spridning av proven.

Trots att proven ska läggas in i SBK Tävling av den egna klubben, gäller fortfarande att lokalklubbarnas och rasklubbarnas bruksprov beviljas via respektive SBK-distrikts tävlingsavdelning.

Elitklass bör endast i undantagsfall förläggas till samma datum som SM arrangeras

Datum för ansökan

SBK:s Utskott för prov och tävling har av alla 21 länsstyrelser fått beviljat att ändra ansökningsförfarandet till halvårsprogram.

Nytt beslut taget den 17 maj 2021 av SBK:s Utskott för prov och tävling gällande sista ansökningsdag för prov/tävlingar för år 2021:

Tävlingar som önskas arrangeras

1 juni--31 december 2021

Ska på grund av Coronaviruset ansökas
senast den 31 augusti 2021

Men därefter är det nedan datum som gäller framledes:

Tävlingar som önskas arrangeras

1 januari--30 juni

Ska vara ansökta senast den 1 november året innan

Tävlingar som önskas arrangeras

1 juli--31 december

Ska vara ansökta senast den 1 maj samma år

Tillägg av prov

Tillägg av appellklass får göras utanför hundförbudstiden (1 mars - 20 aug). Här tar SBK-distriktet beslut och meddelar SBK:s förbundskansli.

Dubblerad tävling i bruksprov

En uppmaning till alla lokalklubbar är att i ansökan om prov 2017, om klubben brukar få många anmälningar, ansöka om dubblerad tävling i bruksprov. Vid färre anmälningar får alla tävlande samlas till en dag istället. Meddela SBK:s förbundskansli detta.

Förklaringar på tävlingskategorier i bruksprov som används i tävlingsprogrammet:

Dubblerad tävling = Innebär samma grupp och klass flera dagar, men en hel tävling genomförs varje dag. Den tävlande kan bli lottad till den ena eller den andra dagen. Den tävlande kan endast tävla under en av dagarna

Delad tävling = Innebär att en tävling är uppdelad på två dagar

Kvällstävling = Tävlingen startar vanligen vid 17 - 18-tiden

Nattävling = Tävlingen sträcker sig över midnatt

Anskaffande av domare och figuranter

Det är SBK-distriktens tävlingsavdelningar som utser domare och figuranter till bruksproven åt sina underliggande lokalklubbar och till rasklubbarna bruksprov som arrangeras i deras distrikt.

Internationella prov

Internationella prov som beviljats av FCI måste genomföras enligt den ansökan som godkänts av FCI. Ändring av datum eller inställd tävling måste omgående meddelas till SBK förbundskansli/FS för vidare befordran till SKK/FCI.

Redovisas inte resultaten, ändras datum eller om provet ställs in utan att man meddelat FCI kommer en avgift att behöva betalas och den kommer att faktureras arrangören.

Ansök om tävling

Ansökan om att arrangera officiell tävling sker direkt via SBK Tävling.

  1. Logga in med klubbinloggningen.
  2. Klicka på "Administration" i övre högra hörnet.
  3. Klicka på "Tävlingar"
  4. Klicka på "Ny tävling i bruksprov", längst ner på sidan.
  5. Följ flerstegsguiden som kommer upp.
  6. När du genomfört alla steg, klicka på "Tävlingar" i menyn. Den ansökta tävlingen finns där.
  7. Klicka på tävlingen och "Ansök om godkännande" i menyn till vänster.
  8. Klart!

Ändring i tävlingskalendern

Ändringar i fastställd tävlingskalender "tillåts endast om synnerliga skäl föreligger". I ansökan om ändring ska utförlig motivering göras, ansökan skickas sedan till distriktet, som efter beslut vidarebefordrar ansökan till SBK förbundskansli/FS.

Rapportering om störande hund

Hund som vid momentet "Platsliggande", utan att själv vara provocerad, lämnar sin plats och utan aggression engagerar sig (t ex. lekinvit) i annan hund ska rapporteras (aggression faller under "Oacceptabelt beteende").
Beslut om rapportering tas av tjänstgörande domare och rapporten insänds via arrangören till SBK. SBK kan, grundat på en eller flera insända rapporter, besluta om förbud för hund att tävla i bruksprov under viss tid.

Blanketten och mer information om rapport om störande hund finns på sidan Lydnad - Störande hund vid gruppmoment