Protokoll & anteckningar

Protokoll och anteckningar från Svenska Brukshundklubbens utskott för organisation.

Protokoll

Protokoll från utskottsmöten läggs ut på hemsidan när de är justerade. Namnteckningar från justeringsmän etc. finns inte på de utlagda protokollen. De justerade och underskrivna originalen förvaras på förbundskansliet.

2020

Protokoll nr 3, 2020-08-10 (PDF-dokument, 183 kB)

Protokoll nr 2, 2020-05-25 (PDF-dokument, 186 kB)

Protokoll nr 1, 2020-02-10 (PDF-dokument, 189 kB)

2019

Protokoll nr 7, 2019-12-16 (PDF-dokument, 192 kB)

Protokoll nr 6, 2019-12-02 (PDF-dokument, 202 kB)

Protokoll nr 5, 2019-11-04 (PDF-dokument, 202 kB)

Protokoll nr 4, 2019-10-07 (PDF-dokument, 201 kB)

Protokoll nr 3, 2019-09-09 (PDF-dokument, 191 kB)

Protokoll nr 2, 2019-03-18 (PDF-dokument, 236 kB)

Protokoll nr 1, 2019-01-14 (PDF-dokument, 225 kB)

2018

Protokoll nr 6, 2018-11-05 (PDF-dokument, 250 kB)

Protokoll nr 5, 2018-10-15 (PDF-dokument, 230 kB)

Protokoll nr 4, 2018-08-20 (PDF-dokument, 227 kB)

Protokoll nr 3, 2018-05-07 (PDF-dokument, 188 kB)

Protokoll nr 2, 2018-03-12 (PDF-dokument, 198 kB)

Protokoll nr 1, 2018-01-08 (PDF-dokument, 366 kB)

2017

Protokoll nr 5, 2017-11-13 (PDF-dokument, 444 kB)

Protokoll nr 4, 2017-10-04 (PDF-dokument, 359 kB)

Protokoll nr 3, 2017-06-20 (PDF-dokument, 448 kB)

Protokoll nr 2, 2017-04-19 (PDF-dokument, 365 kB)

Protokoll nr 1, 2017-02-13 (PDF-dokument, 295 kB)

Anteckningar

Anteckningar från utskottet för organisations konferenser mm kommer att läggas här.

Distriktsforum 2015-01-30

Presentation Distriktsforum (PowerPoint-dokument, 1,3 MB)

Deltagarlista Distriktsforum (PDF-dokument, 179 kB)

Minnesanteckningar Distriktsforum (PDF-dokument, 330 kB)