Utskottet för organisation

Här presenteras ledamöter och arbetsgrupper i utskottet för organisation inom Svenska Brukshundklubben.

Ledamöter i utskottet

Fredrik Berg Sammankallande för utskottet
Anders Dahlstedt
tf biträdande
LET Andersson
UG styrdokument
Rolf-Göran Asplund
UG utbildning för förtroendevalda
Christer Lundberg
UG föreningsstöd
Birthe Wallin
UG styrdokument
Helén Wallman
UG styrdokument

Kontakt på förbundskansliet

Kontakt på förbundskansliet för utskottet är Nathalie Mårtensson.

Grupper under utskottet

UG styrdokument

Vakant, sammankallande
Anders Dahlstedt
LET Andersson
Birthe Wallin
Helén Wallman

Organisationssekreterare är kontakt på förbundskansliet gällande stadgefrågor.

Har du frågor som rör stadgar kan du maila stadgar(a)brukshundklubben.se.

UG föreningsstöd

Christer Lundberg, sammankallande
Ragnar Bergståhl

UG utbildning för förtroendevalda

Rolf-Göran Asplund, sammankallande