Utskottet för organisation

Här presenteras ledamöter och arbetsgrupper i utskottet för organisation inom Svenska Brukshundklubben.

Ledamöter i utskottet

Fredrik Berg Sammankallande för utskottet
Anders Dahlstedt
tf biträdande
LET Andersson
UG stadgar
Rolf-Göran Asplund
Målstyrning och kursmaterial
Christer Lundberg
UG föreningssupport
Birthe Wallin
UG värdegrund
Helén Wallman
UG etik och policy
Vakant UG utbildning för förtroendevalda

Kontakt på förbundskansliet

Kontakt på förbundskansliet för utskottet är Nathalie Mårtensson.

Grupper under utskottet

UG etik och policy

Helén Wallman, sammankallande

UG föreningssupport

Christer Lundberg, sammankallande
Ragnar Bergståhl
Roffa Asplund

UG utbildning för förtroendevalda

Vakant, sammankallande

UG stadgar

LET Andersson, sammankallande
Anders Dahlstedt

Organisationssekreterare är kontakt på förbundskansliet.

UG stadgar kan kontaktas på stadgar(a)brukshundklubben.se.

UG värdegrund

Birthe Wallin, sammankallande

Målstyrning och kursmaterial

Rolf-Göran Asplund, sammankallande