Utskottet för organisation

Här presenteras ledamöter och arbetsgrupper i utskottet för organisation inom Svenska Brukshundklubben.

Ledamöter i utskottet

Bengt Blomqvist Sammankallande för utskottet
Anders Dahlstedt Ledamot
LET Andersson UG stadgar
Rolf-Göran Asplund Målstyrning och kursmaterial
Ragnar Bergståhl UG ledarutveckling, värdegrund

UG etik och policy
Christer Lundberg UG föreningssupport
Emmelie Hörman UG utvecklingsarbete
Helén Wallman Ledamot (from. 2017-12-14)
Sanna Ameln Ledamot administratör/protokollförare

Kontakt på förbundskansliet

Kontakt på förbundskansliet för utskottet är organisationssekreterare.

Grupper under utskottet

UG etik och policy

Vakant, sammankallande
Ann Olsson
Staffan Nordin

UG föreningssupport

Christer Lundberg, sammankallande
Ragnar Bergståhl
Anders Dahlstedt

Organisationssekreterare är kontakt på förbundskansliet.

UG ledarutveckling

Ragnar Bergståhl, sammankallande

Utbildningsansvarig är kontakt på förbundskansliet.

UG stadgar

LET Andersson, sammankallande
Anders Dahlstedt
Ola Folkesson
Natalie Johansson (fr.o.m. 23 september 2018)

Organisationssekreterare är kontakt på förbundskansliet.

UG stadgar kan kontaktas på stadgar(a)brukshundklubben.se.

UG utvecklingsarbete (from. 2018-08-24)

Sanna Ameln, sammankallande
Emelie Hörman
Gunilla Andersson
Natalie Johansson
Sven-Eric Svensson

Målstyrning

Rolf-Göran Asplund, resursperson