Utskottet för organisation

Här presenteras ledamöter och arbetsgrupper i utskottet för organisation inom Svenska Brukshundklubben.

Ledamöter i utskottet

Fredrik Berg Sammankallande för utskottet
Anders Dahlstedt
UG styrdokument
Rolf-Göran Asplund
UG utbildning för förtroendevalda
Christer Lundberg
UG föreningsstöd
Noomi Eriksson UG ungdom

Kontakt på förbundskansliet

Kontakt på förbundskansliet för utskottet är Nathalie Mårtensson.

Grupper under utskottet

UG styrdokument

Anders Dahlstedt, sammankallande
Anette Lundin
Birthe Wallin
Helén Wallman
LET Andersson
Åke Hökby

Organisationssekreterare är kontakt på förbundskansliet gällande stadgefrågor.

Har du frågor som rör stadgar kan du maila stadgar(a)brukshundklubben.se.

UG föreningsstöd

Christer Lundberg, sammankallande
Kirsten Silow Örnberg
Lars Magnusson
Mia Adbro Fridström

UG utbildning för förtroendevalda

Rolf-Göran Asplund, sammankallande
Kerstin Davis
Susanne Vikström
Ragnar Bergståhl

UG ungdom

Noomi Eriksson, sammankallande
Tomas Knuutila
Från Sveriges Hungundom:
Elin Brodin, adjungerad
Johanna Berglund, adjungerad
Linda Widebeck, adjungerad
Meta Lönnberg, adjungerad
Lotta Treiberg, adjungerad