Normalstadgar distrikt

Svenska Brukshundklubbens normalstadgar styr verksamheten för distrikten utifrån grundstadgarna.

Ramarna för våra distrikt

Ramarna för Svenska Brukshundklubbens verksamhet anges i organisationens grundstadgar. Vidare regleras verksamheten av distrikts-, lokal- samt rasklubbsstadgar vilka fastställs av förbundsstyrelsen.

Justering av antal revisorer

Text om antalet revisorer saknas under § 9 för lokalklubb, distrikt och rasklubb. Vi beklagar och justerar i kommande stadgerevidering. Texten ska vara:

  • det ska väljas två ordinarie revisorer och två revisorsuppleanter.

Normalstadgar för distrikt

Enligt grundstadgarna ska Brukshundklubbens förbundsstyrelse godkänna stadgarna för alla distrikt, lokal- och rasklubbar. För godkännande krävs att dessa följer grundstadgan och för att säkerställa att så sker har nya normalstadgar tagits fram, för Brukshundklubbens respektive organisationer, utifrån grundstadgan. Normalstadgarna ska gälla i distrikt, lokal- och rasklubbar senast från och med 1 juli 2010.

Svenska Brukshundklubbens högst beslutande organ Kongressen fastställde 2008 nya grundstadgar för Brukshundklubben. De nya grundstadgarna är baserade på Svenska Kennelklubbens typstadgar för specialklubbar och gäller från och med den 1 januari 2009.

Arbetsgrupp stadgar

Förbundsstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda alla ärenden gällande stadgefrågor. Kontakta Arbetsgrupp stadgar på stadgar[at]brukshundklubben.se.