Föreningsspecifika detaljer i normalstadgarna

Normalstadgarna för alla nivåer inom Svenska Brukshundklubben består av två delar, normalstadgarna samt ett bekräftelsedokument med fastställande av de föreningsspecifika detaljerna.

Samtliga normalstadgar inom Brukshundklubben finns att hämta på www.brukshundklubben.se/stadgar.

Normalstadgarna för alla nivåer inom Svenska Brukshundklubben SAMT det bekräftelsedokument med fastställan av de föreningsspecifika detaljerna är sammanslaget en förenings normalstadgar.

Normalstadgarna är ett viktigt styrdokument för alla nivåers organisation och ska skrivas ut från vår hemsida och arkiveras på ett säkert sätt tillsammans med bekräftelsedokumentet med de föreningsspecifika detaljerna för föreningen.

Normalstadgarna ska göras tillgängliga för medlemmar, styrelse, revisorer och valberedning.

Vilka uppgifter i normalstadgarna går att ändra?

De enda uppgifter som den enskilde föreningens medlemmar kan ändra (genom en stadgeändring) i normalstadgarna är nedan angivna detaljer. Förbundsstyrelsen ska alltid godkänna begärda stadgeändringar.

  • Namn på föreningen
  • Sätet för föreningen (ort)
  • Antal ledamöter som ska ingå i styrelsen
  • Antal suppleanter som ska ingå i styrelsen

Antal personer som ska ingå i en förenings styrelse

En styrelse ska enligt normalstadgarna inom Svenska Brukshundklubben bestå av:

  • Ordförande
  • Vice ordförande
  • Sekreterare
  • Kassör
  • 1 eller 3 eller 5 ledamöter. A) samt
  • 2 eller 3 suppleanter. B)

A) Här kan föreningen besluta om ett alternativ av dessa tre antal. Antalet ledamöter blir de 4 st funktionspreciserade ledamöterna + 1 st, 3 st eller 5 st ledamöter ytterligare. En styrelse kan alltså bestå av minst 5 ledamöter och max 9 ledamöter totalt.

B) Här kan föreningen besluta om ett alternativ av dessa två antal. En styrelse kan alltså bestå av minst 2 suppeant eller max 3 suppleanter totalt.

Ändring av föreningens normalstadgar

Ändring av en föreningens normalstadgar, tex antalet personer som ska ingå i styrelsen, sker genom en stadgeändring enligt § 14 i normalstadgarna.

En begäran om ändring i normalstadgarna, i enlighet med § 14, ska skickas in till förbundets kansli för fastställan av Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse. Med denna begäran ska kopia på protokollförda och justerade beslut om stadgeändring medskickas. Det är viktigt att det tydligt framgår av protokollskrivningen om beslutet var enhälligt eller hur rösterna för/emot stadgeändringen fördelades samt summering av de specifika detaljerna. Se förslag på hur man protokollför beslut om stadgeändring nedan.

Först vid fastställan, genom ett nytt bekräftelsedokument med de föreningspecifika detaljerna, efter beslut från förbundet, börjar de nya uppgifterna i normalstadgarna för föreningen att gälla.

Exempel på protokollskrivning för stadgeändring

För att inte missa viktig information i protokollskrivningen vid beslut om stadgeändring i normalstadgar för förening inom Svenska Brukshundklubben finns förslag på hur man skriver protokollet gällande stadgeändring här (Word-dokument, 122 kB).