FAQ - Reviderade normalstadgar 2020

Här får du svar på de vanligaste frågorna om normalstadgar, de reviderade normalstadgarna som gäller fr.o.m. 2020-07-01 samt de förändringar som genomförts.

För detaljer och svar på många frågeställningar läs noga igenom normalstadgarna.