Frågor & svar och lathundar inför digitala möten 2021

Till stöd för styrelser, mötesordföranden och mötesdeltagare vid digitala möten under 2021 finns det både FAQ (frågor & svar) och lathundar att ta del av hos Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubben.

Det är mycket som är annorlunda inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten under 2021. Tillfälliga dispenser från Svenska Kennelklubben gäller i vissa delar över Brukshundklubbens stadgar. Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har också beslutat om dispenser från våra normalstadgar. Dessutom genomförs möten digitalt.

Många föreningar genomför sitt första digitala års- eller fullmäktigemöte i år och ställs inför många nya frågeställningar och förutsättningar.

För att stödja styrelser, mötesordföranden och mötesdeltagare i planeringen och genomförandet av digitala möten finns både FAQ (frågor & svar) och lathundar att ta del av hos Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubben.

Brukshundklubbens FAQ

Brukshundklubben har sammanställt en FAQ (frågor & svar) inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten inom Svenska Brukshundklubben för att stötta föreningar och medlemmar inför digitala möten. Denna FAQ inför möten 2021 finns att läsa här.

Det finns även en FAQ (frågor & svar) tillgänglig kring den nya valordningen (§ 10 moment 2 i normalstadgarna) som gäller för första gången inför års- och fullmäktigemöten 2021. FAQ om valordningen finns att läsa här.

Kennelklubbens information och lathundar inför möten 2021

För att stötta organisationen tar Svenska Kennelklubben fram lathundar att ta stöd från i planering och genomförandet av digitala möten 2021.

Svenska Kennelklubben information om föreningsarbete under coronapandemin samt lathundar finns att läsa här.