Dispenser från stadgarna 2021-01-01—2022-04-01

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har den 18 november 2020 beslutat om dispenser från organisationens normalstadgar. Dispenserna gäller under tidsperioden 2021-01-01 till 2022-04-01.

Dispenserna ska förenkla föreningsarbetet och göra det enklare för organisationens medlemmar och förtroendevalda inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021. Dispenserna presenteras nedan.

För mer information om hur dispenserna används i praktiken läs mer i vår FAQ inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021.

Dispens gällande antal medlemsmöten

Under tidsperioden 2021-01-01 till 2022-04-01 gäller dispens från Brukshundklubbens normalstadgar så att med rådande förutsättningar med covid-19 är normalstadgarnas stipulerade antal medlemsmöten som anges i stadgarna underställda det ansvar vi alla har att följa Folkhälsomyndighetens och Svenska Kennelklubbens råd och uppmaningar. Inställda eller uppskjutna medlemsmöten är med anledning av detta sanktionerat.

Dispens gällande fastställande av normalstadgar

Under tidsperioden 2021-01-01 till 2022-04-01 gäller dispens från Brukshundklubbens normalstadgar så att en förenings stadgeändring fastställs med omedelbar verkan på aktuellt års- eller fullmäktigemöte. Krav är att beslutet är enhälligt. Meddelande av beslut om stadgeändring ska meddelas förbundskansliet genom vidimerat protokollsutdrag eller kopia på underskrivet protokoll.

För mer information om hur dispensen används läs mer i vår FAQ inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021.

Dispens gällande konstituering inom styrelsen

Under tidsperioden 2021-01-01 till 2022-04-01 gäller dispens från Brukshundklubbens normalstadgar så att en förenings styrelse, inom sig, får konstituera om sig om förtroendevald lämnar sitt uppdrag i styrelse. Styrelsen måste dock vara beslutsför för att detta ska vara möjligt.

För mer information om hur dispensen används läs mer i vår FAQ inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021.

Dispens gällande fullmaktsröstning

Under tidsperioden 2021-01-01 till 2022-04-01 gäller dispens från Brukshundklubbens normalstadgar så att fullmaktsröstning är möjlig vid års-, fullmäktige- och medlemsmöten. En medlem/delegat kan högst ha två (2) röster. En delegat måste vara knuten till den klubb han/hon röstar för.

För mer information om hur dispensen används och vad en fullmakt måste innehålla läs mer i vår FAQ inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021.