Verksamhetsstatistik

Svenska Brukshundklubben samlar varje år in information från lokalklubbar, distrikt samt rasklubbar för att sammanställa viktig och nödvändig information. Enkäten ska besvaras senast den 21 januari 2022.

Distrikt, lokal- och rasklubbar ska enligt stadgarna redovisa genomförd verksamhet till förbundskansliet. Det sammanställda resultatet redovisas i Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse för 2021.

Sammanställningen ligger även till grund för projektansökningar och som underlag i diskussioner med befintliga och eventuella framtida sponsorer för att nå så fördelaktiga avtal som möjligt.

I mellandagarna skickas ett mejl ut från vårt undersökningsverktyg Opinio till klubbens/distriktets officiella e-postadress som är registrerad i Medlem Online. Senast 21 januari 2022 vill vi ha era svar.

Enkäten ska besvaras senast den 21 januari 2022 och vi uppskattar om datumet respekters då tidschemat inför tryckningen av verksamhetsberättelse och kongresshandlingarna är tight.

Inrapportering via Opinio

Mellan jul och nyår kommer förbundet att skicka ut en länk till inrapportering av verksamhetsstatistik. Statistik samlas varje år in från lokalklubb, rasklubb och distrikt för att få en helhetsbild av Brukshundklubbens verksamhet. Sammanställningen redovisas i Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse.

Länken som skickas ut kommer från vårt enkätverktyg Opinio och går till den officiella e-postadress som ni lagt in i Medlem online. Det är av yttersta vikt att ni öppnar och fyller i enkäten via den länken.

Enkäten är konstruerad så att ni kan spara era frågor och gå tillbaka och fylla på med uppgifter om så behövs, men det enklaste är naturligtvis att svaren är förberedda och att alla uppgifter fylls i vid ett och samma tillfälle.

För att ni på bästa sätt ska kunna förbereda er finns frågorna tillgängliga på denna sida (högst upp till höger). Detta är endast arbetsdokument, inrapporteringen ska besvaras i den digitala enkäten. PDF kan inte skickas in.

Diskutera frågeställningarna med berörda funktionärer i föreningen. Då kan ni snabbt och enkelt svara när inbjudan till enkäten kommer.

Har ni frågor om hur statistiken ska fyllas i eller om ni saknar utskickat e-post med länken till enkäten, vänligen kontakta barbro.olsson[at]brukshundklubben.se.