Verksamhetsstatistik

Svenska Brukshundklubben samlar varje år in information från lokalklubbar, distrikt samt rasklubbar för att sammanställa viktig och nödvändig information. Enkäten ska besvaras senast den 27 januari 2021.

Sidan kommer att uppdateras inför verksamhetsstatistik 2021.

Lokalklubbar, distrikt och rasklubbar ska redovisa genomförd verksamhet till förbundskansliet enligt stadgarna. Detta ligger till grund för den enda sammanställningen vi har av all vår fina och viktiga verksamhet som genomförs i hela organisationen. Det sammanställda resultatet redovisas i Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse.

Enkäten ska besvaras senast den 27 januari 2021 och vi uppskattar om datumet respekters då tidschemat inför tryckningen av verksamhetsberättelse och kongresshandlingarna är tight.

Inrapportering via Opinio

Mellan jul och nyår kommer vi på förbundet att skicka ut länk till verksamhetsstatistiken som vi samlar in varje år från lokalklubb, rasklubb och distrikt för att få en helhetsbild av Brukshundklubbens verksamhet. Hela sammanställningen kommer vi redovisa i Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse.

Länken som vi skickar ut kommer från vårt enkätverktyg Opinio och går till den officiella e-postadressen som ni lagt in i Medlem online. Det är av yttersta vikt att ni öppnar och fyller i enkäten där.

Enkäten är konstruerad så att ni kan spara era frågor och gå tillbaka och fylla på med uppgifter om så behövs, men det enklaste är naturligtvis att svaren är förberedda och att alla uppgifter fylls i vid ett och samma tillfälle.

För att ni på bästa sätt ska kunna förbereda er har vi gjort frågorna tillgängliga på denna sida (högst upp till höger). Detta är endast arbetsdokument, inrapporteringen ska besvaras i den elektroniska enkäten. Nuvarande frågor är från förra årets rapportering, därför vill vi göra dig uppmärksam på att det kan komma kompletterande frågor i enkäten.

Diskutera dem med de berörda funktionärerna som finns i föreningen. Då kan ni snabbt och enkelt svara när inbjudan till enkäten kommer.

Har ni frågor om hur statistiken ska fyllas i eller om ni saknar mejlet med länken till enkäten, vänligen kontakta barbro.olsson[at]brukshundklubben.se.