SBK info nr 3, 2020

SBK-info bjuder på nyheter och användbara tips för dig som är funktionär, förtroendevald eller arrangör inom Svenska Brukshundklubben.

Klubb och organisation

Årsmöten våren/sommaren 2020

Med anledning av Covid-19 anpassas förutsättningarna för årsmöten, fullmäktigemöten och medlemsmöten inom Svenska Brukshundklubben under vår och sommar 2020.

Kvarvarande årsmöten 2020

Svenska Kennelklubben, SKK, har gett dispens för sista dag för att hålla års- och fullmäktigemöten 2020 till:

  • 30 september för direkta medlemsorganisationer (läns-, special- och verksamhetsklubbar samt Sveriges Hundungdom)
  • 31 augusti för indirekta medlemsorganisationer (alla andra klubbar i organisationen).

Tillsvidare rekommenderar SKK alla klubbar som inte har genomfört sina års- eller fullmäktigemöten att skjuta upp eller att genomföra dem på distans via SKK. SKK:s anslutna klubbar kan arrangera förenklade årsmöten och fullmäktigemöten på distans med start den 14 april 2020, via SKK. Här finns info om hur det ska gå till för att vara godkänt.

Medlemsmöten under våren/ sommaren 2020

Många klubbar och distrikt har genomfört sina årsmöten men planerar nu inför kommande medlemsmöten. Under rådande förutsättningar med Covid-19 är normalstadgarnas stipulerade antal medlemsmöten som anges i dem underställda det ansvar vi alla har att följa Folkhälsomyndighetens och Svenska Kennelklubbens råd och uppmaningar. Inställda eller uppskjutna medlemsmöten är med anledning av detta sanktionerat.

Verktyg för verksamhet på distans

Kansliet håller på att utveckla ett verktyg som skapar möjlighet att bedriva verksamhet på distans. Verktyget heter Zoom och erbjuder kommunikationsprogramvara som kombinerar videokonferenser, e-möten, chatt och mobilt samarbete. Varje distrikt tillhandahåller ett värdskap som de delar tillsammans med en rasklubb. Via mejl har samtliga distrikt blivit ombedda att inkomma med ett namn på kontaktperson som ansvarar för ert Zoom-konto. Detta är en förutsättning för att kunna använda verktyget. Kontaktpersonen fungerar som administratör för distriktet, en rasklubb och sina egna lokala brukshundklubbar som vill använda Zoom i sin verksamhet. Personen behöver vara datorvan och teknikglad samt beredd på att hjälpa till initialt. Mejla oss kontaktpersonens namn och e-post till therese.palm[at]brukshundklubben.se

Goda idéer i Coronatider

Förbundet efterfrågar goda exempel på hur klubbar valt att bedriva alternativa aktiviteter för klubbens medlemmar efter de riktlinjer som råder med anledning av Corona. Tanken är att lägga upp goda idéer på brukshundklubben.se för att andra ska få inspiration och uppslag. Mejla vad ni gjort i er klubb till sanna.ameln[at]brukshundklubben.se

Vägledning för styrelsearbete

Hur styr man en förening när förutsättningarna i samhället och för den egna verksamheten förändras drastiskt på kort tid? Svenska Kennelklubbens föreningskommitté har tagit fram information och förslag kring de olika aspekter av föreningsverksamheten som kan aktualiseras i rådande läge. Läs mer här.

2020 års kongress framflyttad

Med anledning av Covid-19 har Svenska Brukshundklubben fått beviljad dispens från Svenska Kennelklubben att få genomföra kongressen under hösten i stället för mitten av maj. Kongressen planeras i nuläget att genomföras den 24–25 oktober. Mer information kommer att presenteras på hemsidan längre fram.

Handlingar inför årets kongress

Kongresshandlingarna har publicerats på brukshundklubben.se och kan läsas redan nu. Tryckta handlingar skickas till delegater och gäster separat. Läs kongresshandlingar och mer om kongressen här.

Välkomsthälsning till alla ordföranden

Inom den närmsta tiden kommer ett välkomstmail skickas till alla ordförande i distrikt, lokal- och rasklubbar från utskottet för organisation med matnyttig information. Se till att uppdatera era förtroendevalda i Medlem online så att ni inte missar detta utskick!

Att göra efter årsmötet

  • Uppdatera uppgifterna i Medlem Online på er styrelse och era funktionärer, annars riskerar ni att missa viktig information som går ut till klubbarna. Ni behöver inte rapportera in ny styrelse till oss på förbundskansliet, vi hämtar uppgifter om dem från Medlem Online, där ni registrerar era styrelsefunktionärer.
  • Registrera ny lokal medlemsavgift för 2021. Ni anger endast den lokala avgiften.
  • Ge era funktionärer behörighet att administrera medlemsuppgifter (webbkassör) i Medlem Online. Dessa är tidsstyrda och löper ut det datumet som ni själva anger, oftast strax efter årsmötet.

Ny i styrelsen?

På vår hemsida finns mycket information för de olika funktionerna inom en styrelse. Läs mer här.

Föreningscoacher

Nu när alla årsmöten är avklarade och ni i styrelserna ska börja jobba tillsammans mot fastställda mål kanske det vore skönt med lite extra stöd. Svenska Brukshundklubbens föreningscoacher kan erbjuda utbildning inom föreningskunskap och styrelsearbete som är anpassad till just Brukshundklubbens föreningar. Läs mer här.

Avel och hälsa

Hundhälsoevent 2021

Lördagen 30 januari 2021 är det dags för Brukshundklubbens Hundhälsoevent. Platsen är Stockholm och temat är hundars rörelser och hälsa. Den kända professorn Martin S. Fischer, Tyskland, känd från sina studier om hundars rörelser och författare till boken "Dogs in Motion", är vår gästföreläsare. Tillsammans med sina medarbetare har han bidragit till nya tankesätt om hundars anatomi och rörelser. Mer information kommer senare, men boka in detta datum i kalendern redan nu. Välkomna!

Nytt datum för exteriördomarkonferensen

Den inplanerade exteriördomarkonferensen i april 2020 för åtta av våra SBK-raser blev inställd pga. Covid-19. Ett nytt datum för konferensen har nu blivit godkänt av SKK:s domarkommitté, nämligen den 20-21 mars 2021.

Prov och tävling

Ny tävlingsledarutbildning i lydnad

Brukshundklubben har nu tagit fram en helt ny utbildning för tävlingsledare i lydnad som går att genomföra på distans via SBK Utbildning. I den nya utbildningen kan arrangören välja att genomföra en utbildning för endast en deltagare eller för en grupp av deltagare. Eftersom möjligheten att utbilda enskilda deltagare införs hoppas vi kunna utbilda fler tävlingsledare i lydnad kontinuerligt. Läs mer här.

Swish-betalningar

Nu kan Girobetalningar även betalas med Swish till arrangörerna direkt, så nu är girobetalningsalternativet inte bara till arrangörernas bank- eller plusgirokonton. Alla som vill använda sig av detta loggar in på SBK Tävling med klubbens arrangörsinloggning, klicka in på "Gå till min klubb" och där lägga in Swish-numret. Man kan även lägga in Swish-numret på enskilda tävlingar om man så vill. Då går man in på önskad tävling och klickar på "Redigera basinformation" och lägger in Swish-numret där. Observera att alla betalningar som inkommer via Swish måste registreras som betalda manuellt i SBK Tävling.

Regelförslag Specialsök

Nu finns ett första utkast till regler för specialsök framtaget. Dessa regler kommer användas vid inofficiella prov under 2020. Läs mer här.

Nordiska Mästerskapen i rallylydnad

Sverige har blivit tilldelade att arrangera NM 2020 och tävlingen kommer att gå av stapeln på Stockholm Hundmässa den 12-13 december. Läs mer här.

Hundägarutbildning

Löparträning

Projektet Upp och hoppa har startat löparträning med hund, med löparcoachen Thomas Melén och motionären Susanne. Vi får följa Susanne under åtta veckor och målsättningen är att Susanne ska kunna springa 2 km efter dessa veckor. Läs mer här.

Spring på distans

Två träningsgrupper har startats via Facebook där man tränar enligt SBK:s Löparskola under åtta veckor och därefter springer 2 km eller 5 km på distans. Spring på distans går den 23 maj. Läs mer här.

Diplomera din hund

Diplomering av Sund med hund, på distans, finns tillgänglig för alla som vill hålla sig aktiva utan att befinna sig på en Brukshundklubb. Filma dina övningar och skicka in till din Brukshundklubb. Läs mer här.

Appen "Duktig Hund"

Till alla er som av någon anledning inte har möjlighet att komma ut och träna hund som tidigare så vill vi slå ett extra slag för appen Duktig hund! Perfekt om du vill träna hund i din hemmiljö, både ute och inne. Appen har ett antal instruktionsfilmer som är uppdelade i tre olika steg lätt, svårare och svårast, med förslag på hur du kan utmana och bygga vidare övningen både för valpträning, vardagslydnad och aktivering. Du kanske får lite idéer på nya saker som du kan träna in? Som till exempel städa, buga eller åka skateboard. Det går dessutom alldeles utmärkt att diplomera sig digitalt i de olika nivåerna Grön, Blå, Röd och Svart! Mer information finns här.