SBK info nr 8, 2019

SBK-info bjuder på nyheter och användbara tips för dig som är funktionär, förtroendevald eller arrangör inom Svenska Brukshundklubben.

Klubb och organisation

AGI har ersatt de gamla årliga kontrolluppgifterna

Från och med 2019-01-01 har Skatteverket ändrat rutinen för hur man redovisar kontrolluppgifter. De redovisas inte längre en gång per år, utan man redovisar kontrolluppgifter varje månad på individnivå till Skatteverket. Detta innebär att det inte längre skickas ut några kontrolluppgifter via papper, utan man loggar istället in själv på sitt Skattekonto för att se och kontrollera sina uppgifter varje månad eller en gång om året. Vi har sammanställt en enklare lathund för att hitta till "Mina sidor" på Skatteverket. Läs mer här.

Verksamhetsstatistik 2019

Distrikt, lokal- och rasklubbar ska redovisa genomförd verksamhet till förbundskansliet enligt stadgarna. Detta ligger till grund för den enda sammanställningen vi har av all vår fina verksamhet och i mellandagarna skickas mejl ut från vårt undersökningsverktyg Opinio till klubben/distriktets officiella e-postadress. Senast 20 januari 2020 vill vi ha era svar. Det sammanställda resultatet redovisas i Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse. Här hittar du frågorna samt ytterligare information om verksamhetsstatistiken.

Nominera personer till Agriastipendiet

Årligen delar SBK och Agria ut stipendier i kategorierna årets utbildare, årets klubb. Årets eldsjäl och årets tjänstehundsekipage. Brukshundklubbar, rasklubbar, distrikt och utskott har möjlighet att nominera någon som utmärkt sig under året. Tipsa din klubb/distrikt om en person som du tycker ska nomineras! Senast 1 februari ska nomineringarna skickas in. Du kan läsa mer här.

Jultider på förbundskansliet

Förbundskansliet kommer att hålla stängt 23 december – 6 januari. Vi vill passa på att önska alla en god jul och ett gott nytt år!

Utveckling av brukshundklubben.se samt klubbwebb startar upp under 2020

Under 2020 kommer förbundskansliet jobba med att utveckla brukshundklubben.se som behöver ett lyft. I samband med detta kommer vi också ta fram hemsidemallar till de klubbar och distrikt som önskar. Just nu pågår en förstudie och i första hand kommer distrikt och rasklubbar att erbjudas "klubbwebb". Tanken med klubbwebbar är att vi kan dela innehåll som är lika för alla inom Svenska Brukshundklubben och det blir enklare och mer långsiktigt för klubben/distriktet att administrera. Vi återkommer med mer information när vi kommit längre i arbetet.

Kallelser till årsmöten

Det börjar bli hög tid att börja planera inför årsmöten 2020! Samtliga kallelser inför årsmöten ska gå ut senast den 1 januari 2020. På vår samlingssida om årsmöten finns mycket matnyttig information, mallar och svar på vanliga frågor att ta del av. Datum för kallelser och årsmöten inom organisationen hittar ni på vår hemsida med viktiga datum inför årsmötet.

Registrera in nya medlemmar innan årsskiftet

Se till att alla era medlemmar är inregistrerade i Medlem online innan årsskiftet, 31 december 2019! Annars blir distriktets och rasklubbens antal delegater till kongressen inte korrekt. Dessutom får dessa medlemmar varken Brukshunden, andra förmåner eller information från lokalklubben.

Välgörande present till medlemmar och förtroendevalda

Skänk gärna pengar till vår minnesfond istället för att dela ut blommor och presenter på årsmötet. Alla medlemmar, lokalklubbar, rasklubbar eller distrikt kan söka ekonomiska medel i form av stipendium ur minnesfonden till goda idéer som strävar efter att utveckla verksamheten i enlighet med Svenska Brukshundklubbens vision & uppgift.

Föreningscoacher

Hur ser det ut med föreningskunskapen i styrelsen? Våra föreningscoacher kan erbjuda kurs i föreningskunskap, målstyrning, valberedningens arbete, med mera. Passa på att redan nu kontakta någon av våra föreningscoacher eller gör en intresseanmälan på hemsidan via ett formulär. Boka redan nu upp en utbildning till den nya styrelsen efter årsmötet. Du vet väl om att dessa utbildningsinsatser är kostnadsfria? Du hittar mer information och kontaktuppgifter här.

Våra föreningscoacher gör mycket, men vill göra mer.

Fram till och med kvartal tre har de genomfört 1 394 st uppdrag i olika former. De har genomfört 21 st utbildningar i föreningskunskap, deltagit i 21 st konfliktsamtal och 326 st konfliktärenden via e-post eller telefon, de har deltagit som mötesordförande, sakkunnig eller i annan form på våra klubbar vid 50 st tillfällen och haft 976 st rådgivningsärenden via e-post, telefon eller via personlig kontakt. Då återstår kvartal fyra. Vi ser att våra föreningscoacher är som mest aktiva under första och fjärde kvartalet, det vill säga före, under och efter våra årsmöten. Behöver du också en föreningscoach? Här hittar du dem.

Förtjänsttecken

Ansök om förtjänsttecken till medlemmar i god tid så att ansökan hinner behandlas innan ert årsmöte. Ansökan ska godkännas av distriktet eller rasklubben och gå för beslut till förbundskansliet på fastställd blankett senast 15 januari. Detta för att beslut ska hinna fattas och ev. förtjänsttecken kunna delas ut på era årsmöten. Information och ansökningsblankett om förtjänsttecken finns på vår hemsida.

Förtjänstmedalj

Förslag till Brukshundklubbens förtjänstmedalj ska vara förbundskansliet tillhanda senast 15 januari 2020. En komplett och välmotiverad ansökan ökar chansen till tilldelning av utmärkelser!

Kallelse och motioner till kongressen 2020

Rasklubbar och distrikt kallas till Svenska Brukshundklubbens kongress den 16–17 maj 2020 på Södra Berget Hotell & Resort i Sundsvall. 1 januari ska motioner från distrikt och rasklubbar vara inlämnade till förbundet.

Reviderade grundstadgar

Svenska Kennelklubbens föreningskommitté har fastställt de reviderade grundstadgar som Brukshundklubbens kongress, vid ordinarie kongress i maj samt vid skriftlig omröstning hösten 2019, beslutat om. De nya grundstadgarna för Svenska Brukshundklubben börjar gälla 2020-01-01. Övriga normalstadgar för distrikt/rasklubbar/regioner/lokalklubbar/lokalområden kommer att revideras av förbundsstyrelsen under 2020. Läs gärna mer på hemsidan om nyheterna i våra grundstadgar samt några frågor och svar om dessa här.

Ny valordning – ett förtydligande – gäller endast inför kongressen 2020

De nya grundstadgarna innefattar bl.a. en ny valordning. Vi får många förfrågningar, till förbundskansliet och ute i organisationen, om den nya valordningen även gäller lokalklubbar, lokalområden, distrikt, rasklubbar eller regioner och deras årsmöten/fullmäktige 2020. Svaret är NEJ. Det är endast grundstadgarna, och därmed förfarandet inför förbundets kongress, som än så länge berörs av den nya valordningen. Allt går till som vanligt på övriga nivåer inom organisationen inför årsmöten 2020! Läs mer om vad den nya valordningen innebär och hur den kommer att genomföras här.

Organisationskonferens 2020

Den 24–26 januari genomförs den årliga organisationskonferensen för ordföranden för distrikt och rasklubbar på Scandic Upplands Väsby. Nytt format för konferensen innebär parallella sessioner kombinerat med inslag av gemensamma pass. De parallella sessionerna är: rasklubbsmöte, distriktsforum, utskottsmöten samt forum för förbundsstyrelsen organisation. Under konferensen kommer det också att finnas möjlighet för enskilda samtal med valberedningen. Den nya valordningen kommer att behandlas och en förberedande kommitté inför val av valberedning på kongressen 2020 kommer att utses. Vi välkomnar alla deltagare och ser fram emot en bra helg tillsammans!

Specialsök

Här kan du läsa det senaste om arbetet med specialsök inom Brukshundklubben.

Avel och Hälsa

Utställningar 2020

Nu finns alla officiella utställningar som arrangeras inom Svenska Brukshundklubben under 2020 publicerade på hemsidan. Läs mer här.

Ras/Rus-konferensen 2019

Nu finns alla presentationer och övriga bilagor från årets Ras/Rus-konferens publicerade på hemsidan. Läs mer här.

Nya utförande-anvisningar för MH

Som tidigare aviserats så är det delvis nya utförandeanvisningarna för MH som börjar gälla fr.o.m. 1 januari 2020. Justeringarna medför också några redaktionella ändringar i MH-nyckeln. Du hittar både de nya utförandeanvisningarna och MH-nyckeln på hemsidan. Läs mer här.

Prov och Tävling

Agilityregler på remiss

Just nu är Svenska Agilityklubben inne i sin andra remissomgång angående reglerna för agility. Sista dag att tycka till om reglerna är den 1 mars 2020. För att läsa mer om regelrevideringen och hur man lämnar förslag, klicka här.

Ansökningstider för prov/tävling

Det kommer från och med 2020-01-01 gå att ansöka om bruksprov, IGP, IPO-R och mondioring vid två tillfällen per år. Nya datum för sista ansökan är 15 september respektive 15 mars. Det innebär att klubbarna får möjlighet att lägga in fler tävlingar redan under hösten 2020! Läs mer här om bruksprov, IGP, IPO-R och mondioring.

Remiss Allmänna regler

Nu är Svenska Kennelklubbens allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar ut på remiss. Dessa regler gäller för samtlig utställnings-, prov-, tävlings- och beskrivningsverksamhet som anordnas av SKK och till SKK anslutna läns-, special- och verksamhetsklubbar samt avtalsanslutna klubbar. Dessa regler gäller i femårsperioder och beslutas av SKKs Centralstyrelse (CS). Vill er klubb lämna några synpunkter på de allmänna reglerna? Maila era synpunkter till tavling@brukshundklubben.se senast den 15 december 2019.

Hundägarutbildning

Nytt kursupplägg Duktig hund!

Efter nyår kan klubbar erbjuda vanliga hundägare en ny kursform som heter Duktig hund! Kursen bygger på övningarna i appen Duktig hund! och kursen går att bygga på det sätt som passar klubben. Till kursen finns också en möjlighet till diplomering. Vi hoppas att detta ska bidra till inspiration och idéer till klubbar på ny kursform som är enkel både för klubben och hundägaren att genomföra. Läs mer här.

Tjänstehund

Nya regler DM & SM patrullhundar

Nya regler vid DM och SM för patrullhundar börjar gälla vid årsskiftet. Reglerna hittar du som vanligt på hemsidan. Nyheter: Inga tävlingsmoment är ändrade, anpassning av protesthantering till bruksprovsreglerna, spårlinans längd, antal åskådare på patrullstigen, uttagning av centrala reserver och FHTE:s möjlighet att delta (det 19:e distriktet).

Arrangör av Försvarsmaktsmästerskapet 2020

Upplands distrikt kommer arrangera Försvarsmaktsmästerskapet på Marma den 28-30 augusti 2020. Läs mer här.

FM-kontrollanter

Från och med 1/1 2020 kommer FMUndSäkC att hantera uttagningen av FM-kontrollanter till anlagstest och slutprov patrullhund. Ansökan om FM-kontrollant skickas precis som tidigare till tjanstehund@brukshundklubben.se men därefter hanteras uttagning och även ersättningar till FM-kontrollanter av FMUndSäkC.

Nytt räddningshundombud i område Väst

Malin Svensson är både ny som räddningshundsansvarig i Västra distriktet och ny som räddningshundombud i Väst. Ombudsområde Väst inkluderar distrikten Östergötland, Skaraborg, Västra, Värmland/Dal och Närke. Mer om Malin och hennes sjöräddningshund Buza finns att läsa i Brukshunden nr 3 2019. Mer om övriga ombud finns att läsa i senaste numret av Brukshunden, och på SBK:s hemsida finns alla ombudens kontaktuppgifter.

Tjänstehunds utbildningsdagar

Missa inte att anmäla dig till Tjänstehunds utbildningsdagar 8-9/2 på Arlanda. Sista anmälningsdag är den 15 december! Distrikten kan skicka två representanter kostnadsfritt, en för räddningshund och en för patrullhund. Det finns också möjlighet att skicka fler deltagare men på egen bekostnad. Läs mer här.

Patrullhundskurser 2020

Planerade kurser för nästa år finns här.

Hundtjänstskolan 2020

Kursutbudet på Hundtjänstskolan 2020 är brett. Dessutom erbjuds några nya kurser som t ex Grundkurs tjänstehund som är en fyra-dagars prova-på-kurs av både patrullhund och räddningshund, Kursansvarig patrullhundskurs som bl a innehåller ledarskap, värdegrund och planering av kurs. Även ett nytt Ungdomsläger patrullhund steg 3, som är en förstegskurs mot patrullhundskurs för ungdomar mellan 17-20 år, kommer genomföras. Läs mer här.

Utbildningsgång instruktörer patrullhund

En ny kurs, Förberedande kurs patrullhundsinstruktör, genomförs den 18-19 april på Arlanda. Kursen riktar sig främst till den som ska gå PHI 2 och inte har gått patrullhundskurs utan har validerats in på PHI1 utifrån andra dressyrkunskaper, eller till den som är SBK-instruktör och ska söka PHI2. Det finns vid detta kurstillfälle även plats för de som utbildat patrullhund och påbörjat sin instruktörsutbildning. Läs mer om innehåll och anmälan på hemsidan.