SBK info nr 7, 2018

SBK-info bjuder på nyheter och användbara tips för dig som är funktionär, förtroendevald eller arrangör inom Svenska Brukshundklubben.

Klubb och organisation

Sista dag för inrapportering av 2019 års lokala medlemsavgift

Efter beslut på årsmöte ska den lokala medlemsavgiften för kommande verksamhetsår rapporteras in i Svenska Brukshundklubbens medlemsregister Medlem Online. Sista dag att göra detta är 5 november 2018. Det är endast den lokala avgiften som ska rapporteras in i Medlem Online av lokalklubbar och rasklubbar. Förbundsavgiften tillkommer automatiskt.

Reseräkningar

Senast den 15 december måste reseräkningar vara förbundskansliet tillhanda. Reseräkningar som inkommer efter detta utbetalas efter 25 Januari 2019. Vid eventuell aktivitet efter detta datum ersätts utlägg efter överenskommelse med ekonomiavdelningen.

Ny utskottsgrupp för utvecklingsarbete

Under utskottet för organisation har det tillkommit en utskottsgrupp för utvecklingsarbete. Gruppens arbete är att ta vidare det arbete som gjordes i utvecklingsprojektet och implementera det i organisationen.

Sätt igång och motionera

Vill du förändra något i Svenska Brukshundklubbens verksamhet – lämna motion till klubben! Motioner ska vara skriftliga och lämnas senast den 20 oktober från medlem till klubbstyrelse på lokalklubb eller rasklubb. Motioner från lokalklubb till distrikt ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 15 november. Läs mer på vår hemsida.

Brev från valberedningen

Samtliga distrikt, rasklubbar och lokalklubbar har fått mejl från valberedningen om dess arbete inför kongressen 2019 samt frågor att besvara. Kom gärna med förslag på personer som ni tror skulle passa för en roll i förbundsstyrelsen nu eller i framtiden. Se till att ta kontakt med era lokalklubbar och lokalområden för att få in även deras förslag! Vill du läsa hur valberedningen jobbar och vilka viktiga datum som gäller för organisationen inför valberedningens förslag läs mer här. Där hittar du även det uppdaterade valberednings-PM som valberedningen jobbar efter.

Det börjar närma sig årsmötestider

Hösten är här och det börjar bli hög tid att börja planera inför årsmöten 2019!
På vår samlingssida om årsmöten finns mycket matnyttig information, mallar och svar på vanliga frågor att ta del av. Kallelse inför årsmöten ska gå ut senast den 1 januari 2019. Datum för kallelser och årsmöten inom organisationen hittar ni på vår hemsida med viktiga datum inför årsmötet. Valberedningen bör påbörja sitt arbete och om styrelsen vill dela ut förtjänsttecken bör även denna process sättas igång.

Kallelse och motioner till kongressen 2019

Rasklubbar och distrikt kallas till Svenska Brukshundklubbens kongress 18-19 maj 2019 på Scandic Star Sollentuna Hotel. 1 januari 2019 ska motioner från distrikt och rasklubbar vara inlämnade till förbundet.

Organisationskonferens 2019

Den 26–27 januari 2019 genomförs den årliga organisationskonferensen för ordföranden från distrikt och rasklubbar. Konferensen kommer att genomföras på Scandic Sollentuna Star Hotel. Inbjudan kommer att gå ut nu i oktober och anmälan ska göras senast den 1 december. Håll utkik i den elektroniska brevlådan efter inbjudan och mer information. Här kan ni läsa mer om organisationskonferensen.

GDPR-avtal mellan klubbar och Studiefrämjandet

Eftersom Studiefrämjandet hanterar våra medlemmars personuppgifter i samband med studiecirklar och andra folkbildande aktiviteter, behöver SBK och Studiefrämjande ingå GDPR-avtal. Det sker en dialog mellan förbunden för detta ändamål, där vi definierar hur dessa avtal ska formuleras. Det innebär att distrikt, ras- och lokalklubbar inte behöver arbeta fram sådana avtal med Studiefrämjandet i nuläget. Vi kommer ut med mer information om hur vi ska gå tillväga längre fram i processen.

Avel och hälsa

Regelrevidering 2022

Det finns nu möjlighet för alla som vill att inkomma med synpunkter angående regelverken för mentalbeskrivning (MH), mentaltest (MT2007 och MT2017) och uthållighetsprov (UHP) inför revideringen av reglerna som ska börja gälla från 2022. Läs mer och tyck till här.

Regelrevideringskonferens inför 2022

Helgen den 9-10 februari 2019 arrangerar Utskottet för Avel och hälsa en konferens för representanter från rasklubbar och distrikt för att diskutera reglerna inom utskottets ansvarsområden inför regelrevideringen 2022. Konferensen kommer att arrangeras i Stockholmstrakten, och inbjudan till berörda kommer inom kort. Läs mer här.

Prov och tävling

Regelrevidering

Nu har arbetet med regelrevideringen inför 2022 börjat på allvar. Just nu kan man lämna in sina egna och/eller klubbens synpunkter och idéer angående hur reglerna bör ändras. De tävlingsformer det gäller är lydnad, rallylydnad, bruks och Nordic Style (IPO-NS). Läs mer här.

Utländska tävlande

Ett tips till klubbar som förväntas ta emot utländska tävlande på sina tävlingar är att lägga in IBAN numret på tävlingsinformationen. Det underlättar för de utländska tävlanden vid anmälan.

IPO Nordic Style

Numera ska arrangör av tävlingar i IPO NS fördela platserna för de som är anmälda till tävlingen manuellt i stället för att klicka på prioritering i SBK Tävling.

Hundägarutbildning

Utbildning SBK-instruktör friskvård

Inom projektet Upp och hoppa – sund med hund startar tre nya instruktörsutbildningar. I Matfors med start 24 november, i Helsingborg med start 2 februari 2019 och i Skellefteå med start 12 oktober 2019. Klicka på respektive stad ovan för att läsa mer.