SBK info nr 6, 2018

SBK-info bjuder på nyheter och användbara tips för dig som är funktionär, förtroendevald eller arrangör inom Svenska Brukshundklubben.

Klubb och organisation

Nya reseräkningar

I och med den nya dataskyddsförordningen GDPR, som började gälla 25 maj, har kansliet ändrat på rutinerna runt utskick av lönebesked och uppdaterat de gamla reseräkningarna med den informationen. Vi skickar inte längre ut lönespecifikationer med e-post, då det inte räknas som säkert, utan alla lönebesked som skickas ut från kansliet från och med 25 maj ligger i molntjänsten "Mitt lönebesked" hos Visma Online. Så håll koll i era mail-lådor om det kommer mail från Visma SPCS webbplats med information om ditt konto med inloggning till tjänsten. Läs mer här.

Nya i utskottet

Det har skett förändringar när det gäller bemanningen i utskottet för organisation, Dag Bruck och Ann-Git Rammus har lämnat. Bengt Blomqvist är ny ledamot i utskottet. Utifrån förändringar i utskottet har Helén Wallman och Roffa Asplund tillsatts för att arbeta vidare med policyn kring trakasserier och kränkande särbehandling.

Hamiltonplaketten 2019

Svenska Kennelklubbens hedersamma Hamiltonplakett delas ut i samband med Kennelfullmäktige, som genomförs vartannat år. Plaketten kan tilldelas person "som genom framgångsrikt arbete gagnat hundaveln och härigenom i hög grad främjar klubbens syften". Läs mer om förutsättningar för att nominera medlem här.

SKK:s förtjänsttecken 2019

Svenska Kennelklubbens förtjänsttecken delas ut i samband med Kennelfullmäktige, som genomförs vartannat år. Förtjänsttecknet är avsett att "utdelas såsom erkänsla för gjorda insatser till verksamt främjande av SKK:s syften."
Läs mer om förutsättningar för att nominera medlem här.

Motioner till klubben

Vill du förändra något i Svenska Brukshundklubbens verksamhet - lämna motion till klubben! Motioner ska vara skriftliga och lämnas in senast den 20 oktober från medlem till klubbstyrelse på lokalklubb eller rasklubb. Motioner från lokalklubb till distrikt ska vara distriktsstyrelse tillhanda senast den 15 november. Läs mer här.

Ansök om förtjänsttecken, medaljer och utmärkelser

Årsmötet är ett trevligt tillfälle att dela ut Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken, förtjänstmedaljer eller utmärkelser inom tjänstehund till klubbens funktionärer och medlemmar. Klubbens ansökan ska sändas till distrikt eller rasklubb för godkännande, som sedan sänds vidare till förbundet för beslut. Här kan du läsa mer om detta.

Distansutbildning om föreningsteknik

Vill du lära dig mer om föreningsteknik och hur det är att arbeta i en styrelse? Anmäl dig då till Svenska Kennelklubbens nya distansutbildning som arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet. Svenska Kennelklubben har tagit fram en grundkurs i föreningsteknik på distans som riktar sig till styrelsemedlemmar i klubbar i SKK:s organisation. Övriga som är intresserade av föreningsteknik för att på sikt kunna jobba i en klubbstyrelse är också välkomna att anmäla sig. Kursstart är i slutet av september och kursen pågår i totalt tio veckor. Du får räkna med att lägga ned 2–4 timmars arbete i veckan. Läs mer och anmäl dig via den här länken!

Organisationskonferens 2019

Den 26–27 januari 2019 genomförs den årliga organisationskonferensen för ordföranden från distrikt och rasklubbar. Konferensen kommer att genomföras på Scandic Sollentuna Star Hotel. Inbjudan kommer att gå ut i oktober och sista anmälan ska göras i mitten på december. Håll utkik i den elektroniska brevlådan efter inbjudan och mer information. Här kan ni läsa mer om organisationskonferensen.

Valberedningen informerar

Valberedningen informerar om sitt arbete inför dess förslag på kongressen 2019.
Vill du läsa hur valberedningen jobbar och vilka viktiga datum som gäller för organisationen inför valberedningens förslag läs mer här. Där hittar du även det valberednings-PM som valberedningen jobbar efter.

Avel och hälsa

Ny sammansättning i utskottet och utskottsgrupperna

Efter kongressen i maj är det nya personer som sitter med i Utskottet för avel och hälsa, och i de olika utskottsgrupperna. Några har slutat och andra har kommit till. Är du nyfiken på vilka som sitter med nu så kan du läsa det här.

Nya mentalbeskrivare

Under våren och sommaren 2018 har totalt 20 nya mentalbeskrivare blivit godkända och auktoriserade. Beskrivarna kommer från 14 (av 18) olika distrikt, så det blir ett välbehövligt tillskott i hela landet. Utskottet för avel och hälsa gratulerar våra nya mentalbeskrivare till en väl genomförd utbildning och examination och önskar er lycka till!

Nya domare MT2017

Under våren har Brukshundklubben även fått två nya godkända domare för MT2017. Dessa behövs nu när vi försöker komma upp i 200 starter för att kunna göra en ordentlig utvärdering av MT2017. Utskottet för avel och hälsa gratulerar även våra nya MT2017-domare till en väl genomförd utbildning och examination och önskar er lycka till!

Gå MT2017 med din hund

Vill du starta på MT2017 med din hund, och därmed hjälpa oss med att komma upp i 200 starter? Vi saknar idag ca 50 starter. För att få starta gäller bl.a. att din hund ska vara minst 18 månader, vara registrerad i SKK, vara av brukshundras och ha genomfört MH. Anmälningsavgiften är 400 kr/hund under 2018. Läs mer om MT2017 på hemsidan. Du hittar de MT2017 som arrangeras i SBK Tävling.

Prov och tävling

Ansökan om prov i IPO

Från 1 januari 2019 kommer sporten att få ett nytt regelverk och sporten kommer benämnas IGP istället. Namnen på de olika grenarna inom IPO kommer även att ändras men detta införs inte än i SBK Tävling. Som arrangör ansöker man därför som vanligt om prov 2019. Därefter byter vi namn och ev. lägger till nya grenar/klasser då allt är klart. Läs mer här.

Regelrevidering 2022

Vi har nu öppnat upp, för alla som vill, att inkomma med synpunkter angående regelverken i lydnad, rallylydnad, bruks och Nordic Style (IPO-NS) inför revideringen av reglerna som ska börja gälla 2022. Du läser mer och tycker till här.

Nya i utskottet

Utskottet för prov och tävling har fått förstärkning av ytterligare en FS-ledamot, nämligen Anne-Christine Stareborn. Lennart Larsson avgår från utskottet och ersätts av Anna Haeggblom Bjellå (UG bruks).

Tjänstehund

Ny medarbetare

Tjänstehundsavdelningen välkomnar sin nya medarbetare Frida Svemer som kommer att arbeta med bland annat funktionärsutbildningar inom både räddningshund- och patrullhundsverksamheten.