SBK info nr 5, 2018

SBK-info bjuder på nyheter och användbara tips för dig som är funktionär, förtroendevald eller arrangör inom Svenska Brukshundklubben.

Klubb och organisation

Ny dataskyddsförordning från och med 25 maj

Den 25 maj började en ny dataskyddsförordning (GDPR) gälla i samtliga EU-länder. Detta berör alla som hanterar personuppgifter, därför behöver både förbund, distrikt, rasklubb och lokalklubb i Svenska Brukshundklubben sätta sig in i förordningen och bygga nya rutiner. Här finns en sammanfattning av det viktigaste som man behöver känna till och en checklista för hur man kan gå tillväga.

Medlemsförmåner

För att höja medlemsvärdet för våra medlemmar jobbar vi både centralt och lokalt med medlemsförmåner. Här hittar du de centrala förmåner som finns i nuläget. Välkommen att länka till sidan inför rekryteringen till höstens kursstarter.

En del i en helhet

Visste du att tillsammans arrangerade brukshundklubbar totalt 1 214 st valp- och allmänlydnadskurser under 2017? Tack vare den verksamhetsstatistik som din klubb skickar in till förbundet i januari varje år kan vi sammanställa massa intressant fakta om hur stor verksamhet som faktiskt bedrivs i vår fina organisation – där din klubb är en viktig del i helheten. I vår verksamhetsberättelse (PDF-dokument, 1,1 MB) hittar du hela sammanställningen tillsammans med massor av annan statistik kring mentalitet, tjänstehund och tävling.

Många medlemsavier i omlopp

I förra veckan aviserade förbundet omkring 11 000 medlemmar om förnyat medlemskap. Tillsammans kan vi se till att fler stannar ett år till. Information om vart man vänder sig med frågor om medlemskap har gått ut på brukshundklubben.se. Även ni på klubbarna kan förbereda er på att det kan komma utökat antal frågor under sommaren.

Ny utskottsorganisation

Efter kongressen har förbundsstyrelsen utsett nya sammankallande, och till viss del nya personer, i utskotten. Du finner de nytillsatta personerna under respektive verksamhet här.

Projektgrupp tvist- och konflikthantering

Förbundskansliet hanterar ett stort antal disciplinärenden i dagsläget. Förbundsstyrelsen har tillsatt en ny projektgrupp med uppdrag att se över riktlinjer och ta fram stödfunktioner till olika delar i organisationen gällande konflikt- och disciplinärenden. Syftet ska vara att minska antalet disciplinärenden och fördela ansvaret på fler instanser. Se gärna över dagens rutiner som du hittar här.

Planering av organisationskonferens 2019

Förbundsstyrelsen tar nytt grepp kring planeringen av organisationskonferensen, genom att tillsätta ett planeringsteam. Teamet består av representanter från distrikt och rasklubb med syfte att komma med input kring utformning och innehåll till den grupp som ansvarar för genomförandet av konferensen.

Avel och hälsa

Ansökan utställningar 2020

Glöm inte att ansökan om officiella utställningar inför 2020 måste skickas in nu under sommaren 2018! Lokalklubbar ansöker hos sitt distrikt senast den 15 juli. Distrikt och rasklubbar skickar in formuläret på hemsidan senast den 1 augusti. För mer information och länk till ansökningsformuläret läs här.

Bestyrelserapporter ska skickas in till SBK

Alla SKK:s specialklubbar har fått mejl om att SKK får in många bestyrelserapporter direkt till sitt kansli. Vi vet inte om det gäller SBK:s arrangörer, men vi passar på att skicka en liten påminnelse om att bestyrelserapporterna från SBK-utställningar ska skickas in till SBK:s kansli. Kansliet skickar sedan in de rapporter som innehåller noteringar om händelser till SKK. På hemsidan finns mer information och en checklista för utställningsrapportering om ni vill läsa mer.

Nytt angående SRD - Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar

Nordisk kennelunion (NKU) har under vintern reviderat dokumentet om BSI (Breed Specific Instructions). Dokumentet, som i Sverige heter SRD (Särskilda rasspecifika domaranvisningar), ska nu översättas till svenska. I Sverige ska det nya börja gälla först vid årsskiftet för att inte göra ändringar mitt i en utställningssäsong. Finland har dock redan börjat använda det nya, och Norge är också på gång, vilket är bra att känna till om ni skulle få frågor från domare som dömt vid utställningar i våra nordiska grannländer. På SKK:s hemsida kan man läsa mer om SRD/BSI.

Hundägarutbildning

Friskvårdsinstruktörer

I Svenska Brukshundklubbens projekt "Upp och hoppa - sund med hund" har en pilotutbildning för blivande friskvårdsinstruktörer startat. Läs mer här.

Prov och tävling

Betalsätt i SBK Tävling

Via SBK Tävling kan man som tävlande betala sin startavgift antingen online direkt med kort (så kallad DIBS-betalning) eller välja girobetalning och betala manuellt utanför SBK Tävling. Arrangör av officiell tävling ska erbjuda båda betalsätten (DIBS och giro).

Avtal med Kennelklubben gällande lydnad och rallylydnad

Svenska Brukshundklubben fortsätter att vara huvudmän för lydnad och rallylydnad. Ett avtal är påskrivet med Kennelklubben. Perioden är normalt längre men är nu satt till tre år för att komma i fas med låsningsperioden av regler.

Utbildning för tävlingssekreterare

Under hösten 2017 startade arbetet med att ta fram en ny utbildning för tävlingssekreterare inom bruks, mondioring, lydnad och rallylydnad. En grupp är tillsatt och arbetar intensivt för att få arbetet klart så snart som möjligt men tillsvidare hänvisar vi klubbar och distrikt som vill utbilda nya tävlingssekreterare att använda sig av befintliga utbildningar. Det finns inget fastställt datum för när den nya utbildningen kommer vara i bruk. Information om detta kommer så snart det är klart.

SM rallylydnad 2019

Nu är bestämmelserna för SM i rallylydnad 2019 fastställda. Läs mer här.

Inbjudan domarutbildning IPO

Svenska Brukshundklubbens utskottsgrupp för IPO inbjuder till en ny omgång av domarutbildning inom IPO, eller rättare benämnt IGP, som regelverket kommer att heta from 2019. Läs mer här.

Tjänstehund

Brukshundklubben på Almedalsveckan

Under Almedalsveckan kommer vår projektledaren för assistanshund, Emmelie Reinson, att medverka på Myndigheten för Delaktighets scen. Emmelie kommer att hålla ett föredag om assistanshundar och vi hoppas att vi kommer kunna påverka beslutsfattare gällande finansering och ökad tillgänglighet för assistanshundar. Läs mer om vårt deltagande här.

Konferens för patrullhundsinstruktörer 22-23 september

Konferensen är en möjlighet till diskussion / erfarenhetsutbyte med andra patrullhundsinstruktörer. Utöver det kommer konferensen innehålla punkter om hundförarutbildning, mentalitet (föreläsare är Jan Gyllensten), nytt inträdes- och certifikatprov / anlagstest och slutprov, NBL (nätbaserat lärande) och Mitt Försvarsmakten. Läs mer här.

KU taktik 18-21 oktober

Inbjudan till kursen KU taktik som genomförs vecka 42 på HvSS för Hundbefäl kompani alternativt Und/Hund befäl bataljon. Läs mer här.

KU spår / passiv markering 25-28 oktober

Uppdatering och utveckling för patrullhundinstruktörer i spårarbete för att utbilda hundekipage i patrullhundkurser. I den nya kravspecifikationen finns även specificerat att hundarna ska använda sig av passiv markering och därför kommer den delen in i denna KU. Läs mer här.