SBK info nr 1, 2018

SBK-info bjuder på nyheter och användbara tips för dig som är funktionär, förtroendevald eller arrangör inom Svenska Brukshundklubben.

Klubb och organisation

Vi önskar nya och omvalda funktionärer i styrelser runt om i vår organisation varmt välkomna till ett nytt verksamhetsår!

Kommunikation via e-post

Idag är mailen en av de viktigaste informationskanalerna. Istället för att gå till brevlådan, öppnar vi vår digitala brevlåda. Värdet av att ha en registrerad e-postadress i Brukshundklubbens medlemsregister blir extra tydligt i samband med årsmöten. Enligt stadgan ska alla medlemmar nås av kallelse till årsmöte. Har alla medlemmar registrerade mailadresser är det enkelt och ekonomiskt för klubben att maila kallelse. Saknas mailadresser innebär det att klubben behöver skicka kallelse per brev. Att sortera ut dessa tar tid och utskicket kostar pengar. Gör en extra drive under februari genom att kontakta medlemmar som saknar mailadresser i medlemssystemet och komplettera uppgifterna.

Att göra efter årsmötet

• uppdatera uppgifterna i Medlem Online på er styrelse och era funktionärer. Ni behöver inte rapportera in ny styrelse till oss på förbundskansliet.
• registrera ny lokal medlemsavgift för 2019. Ni anger endast den lokala avgiften.
• ge era funktionärer behörighet att administrera medlemsuppgifter i Medlem Online. Dessa är tidsstyrda och löper ut det datumet som ni själva anger, oftast strax efter årsmötet.
Läs mer om vad som ska göras efter årsmötet här.

Rasklubbars styrelser rapporteras även in till Svenska Kennelklubben

Även Svenska Kennelklubben önskar få inrapporterade styrelsefunktionärer från Brukshundklubbens rasklubbar. Detta gäller enbart rasklubbar, inte rasklubbarnas lokalavdelningar eller ortsgrupper. Detta görs i år på denna sida efter genomfört årsmöte.

Ny i styrelsen?

På vår hemsida finns mycket information för de olika funktionerna inom en styrelse. Gå till www.brukshundklubben.se/styrelse och klicka er vidare till de olika funktionerna.

Ny förbundsavgift

Sedan 1 januari gäller ny förbundsavgift: 400 kr (380 kr 2017). Kom ihåg att lägga in er nya lokala medlemsavgift för 2019 i Medlem Online redan nu.

Skattefrågor besvaras av Skatteverket

Kansliet besvarar inga frågor gällande skatteregler utan hänvisar direkt till Skatteverket.

Välgörande present till medlemmar och förtroendevalda

Skänk gärna pengar till vår minnesfond istället för att dela ut blommor och presenter på årsmötet. Alla medlemmar, lokalklubbar, rasklubbar eller distrikt kan söka ekonomiska medel i form av stipendium ur minnesfonden till goda idéer som strävar efter att utveckla verksamheten i enlighet med Svenska Brukshundklubbens vision & uppgift.

Kallelse till kongressen 2018

Rasklubbar och distrikt kallas till Svenska Brukshundklubbens kongress den 26–27 maj 2018 på Clarion Hotel Arlanda Airport. Inbjudan skickas ut i slutet av januari. Sista anmälningsdag är 9 mars!
Vet ni inte vilka delegater som ska anmälas pga att ert årsmöte ännu inte genomförts? Anmäl bara rätt antal delegater i anmälan, så kan vi korrigera namn och uppgifter på delegaterna när era årsmöten genomförts. Denna justering ska vara genomförd senast den 31 mars.

Handlingar till kongressen

Alla handlingar kommer att publiceras på hemsidan i april. På www.brukshundklubben.se/kongress kommer du finna verksamhetsberättelse för 2017, motioner, förbundsstyrelsens förslag samt vilka som är föreslagna att röstas in i förbundsstyrelsen. Tryckta handlingar skickas till delegater separat.

Gemensam organisationskonferens och tjänstehunds utbildnings-dagar 2018

Detta samarrangemang genomförs den 3–4 februari 2018 på Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda, och har delvis gemensamt program. Rasklubbsträff och distriktsforum arrangeras fredagen den 2 februari med start kl. 18:00. Välkomna!

Nominera årets stipendiater

1 februari är sista dagen att nominera till stipendier som delas ut på kongressen varje år. Klubb och distrikt kan nominera i kategorierna årets klubb, årets utbildare, årets eldsjäl och årets tjänstehundsekipage. Läs mer på www.brukshundklubben.se/agriastipendiet.

Verksamhetsstatistik 2017

Distrikt, lokal- och rasklubbar ska redovisa genomförd verksamhet till förbundskansliet enligt stadgarna. I mellandagarna skickades mejl ut från vårt undersökningsverktyg Opinio med länk till frågorna. Mejlet går till klubben eller distriktets officiella e-postadress (den som är angiven i Medlem online). Senast 21 januari 2018 vill vi ha era svar. Sedan sammanställer vi resultatet som redovisas i Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse.
På www.brukshundklubben.se/verksamhetsstatistik kommer du hitta frågorna samt ytterligare information om verksamhetsstatistiken.

Dataskyddsförordningen – GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning som börjar gälla 25 maj 2018 och ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Alla företag och organisationer som hanterar personuppgifter omfattas av GDPR, så även SBK:s distrikt, ras- och lokalklubb samt lokalområde. Har ni inte börjat jobba med en anpassning är det hög tid att göra det nu. Information och tips hur ni kommer igång hittar ni här.

Beställ klubblogotyp via förbundskansliet kostnadsfritt

Ett 100-tal lokalklubbar har beställt klubblogotyp enligt den nya grafiska profilen. Rasklubbar erbjuds klubblogotyp med den egna hundrasen i mitten. Vill din klubb också följa med i detta framgångståg? Ta beslut i klubben och kontakta oss för en beställning. Läs mer här.

Fronta kontaktuppgifter på klubbsidan

På våren rekryterar vi många medlemmar, främst via våra kurser. Se till att kursanmälan och information om hur man blir medlem får en synlig plats på era hemsidor. Uppdatera informationen om avgifter och medlemsformer. Kopiera eller länka gärna information från www.brukshundklubben.se/medlemsformer för korrekt angivning av våra medlemskategorier.

Avel och hälsa

Uthållighetsprov 2018

Brukshundklubbens uthållighetsprov (UHP) är officiella och öppna för alla brukshundraser. Rätt att arrangera UHP har samtliga rasklubbar, distrikt och lokalklubbar. Inför 2018 har vi ännu bara fått in två ansökningar om att arrangera UHP, och vi skulle naturligtvis gärna vilja kunna erbjuda många fler! Vi skickar därför nu en liten uppmaning till er i distrikt, ras- och lokalklubbar om att arrangera ett UHP under 2018. För mer information och ansökningsblankett läs här.

Prov och tävling

Ny utbildning för tävlingssekreterare

Den nya utbildningen kommer vara gemensam för lydnad, bruks, mondioring och rallylydnad. Den ska göra det lättare för distrikt där det är få deltagare, man kan genomföra utbildningen med endast en deltagare och utbildningen kan starta löpande under året. Läs mer om utbildningen här.

Dags att kontrollera tjänstgöringar

Det är nu dags att göra den årliga kontrollen av auktoriserade funktionärers tjänstgöringar. Distrikten och lokalklubbarna gör detta tillsammans för de funktionärer som man ansvarar för. Läs mer i högerkolumnen på denna sida.

Tjänstehund

Assistanshundar uppmärksammas

På flera håll uppmärksammas assistanshundar i media. Här kan du se ett exempel från TV4.

För dig som vill veta mer om assistanshund

Om du eller någon du känner vill veta mera om Assistanshundar och SBK:s roll i kvalietesäkringen av hundar och assistanshundinstruktörer så tag kontakt med Emmelie Reinson via epost assistanshund@brukshundklubben.se
Är du själv intresserad av att bli Assistanshundinstruktör? Har du en grundutbildning inom ett humanrelaterat område? Hör av dig direkt till emmelie.reinson@brukshundklubben.se
Du kan även läsa mer här.

Hundtjänstskolan 2018

Nu är det dags att anmäla till någon av kurserna på Hundtjänstskolan sommaren 2018 om du siktar på en befattning som hundbefäl eller vill utbilda dig till instruktör patrullhund. Sista anmälningsdatum är den 5 februari. Läs mer här.

Ungdomsläger 2018

Anmälan till sommarens introduktionsläger är nu öppen. Läs mer och anmäl dig på hemsidan senast den 1 mars.