SBK-info nr 1, 2017

SBK-info bjuder på nyheter och användbara tips för dig som är funktionär, förtroendevald eller arrangör inom Svenska Brukshundklubben.

Klubb och organisation

Vi önskar nya och omvalda funktionärer i styrelser runt om i vår organisation varmt välkomna till ett nytt verksamhetsår!

Att göra efter årsmötet

  • uppdatera uppgifterna i Medlem Online på er styrelse och era funktionärer. Ni behöver inte rapportera in ny styrelse till oss på förbundskansliet.
  • registrera ny lokal medlemsavgift för 2018. Ni anger endast den lokala avgiften.
  • ge era funktionärer behörighet att administrera medlemsuppgifter i Medlem Online. Dessa är tidsstyrda och löper ut det datumet som ni själva anger, oftast strax efter årsmötet.

Läs mer om vad som ska göras efter årsmötet här.

Ny i styrelsen?

På vår hemsida finns mycket information för de olika funktionerna inom en styrelse. Gå till www.brukshundklubben.se/styrelse och klicka er vidare till de olika funktionerna.

SKK:s organisationsutredning

Det är viktigt att ni i lokalklubbarna svarar på SKK:s enkät, du hittar den här. Enkäten ska besvaras före 31 mars. De som ställer sig bakom förbundsstyrelsens svar kan använda det enligt information på hemsidan. En kort sammanställning över orsakerna till att förbundsstyrelsen inte ställer sig bakom SKK:s nuvarande förslag kommer att publiceras på hemsidan inom kort.

Handlingar till kongressen

Kongressen genomförs den 20-21 maj på Scandic Star Sollentuna Hotel. Alla handlingar publiceras på hemsidan måndag 3 april. Där kommer du finna verksamhetsberättelse för 2016, motioner, förbundsstyrelsens förslag samt vilka som är föreslagna att röstas in i förbundsstyrelsen. Tryckta handlingar skickas till delegater separat.

Utbildningsdag i föreningsteknik hos SKK

Svenska Kennelklubben inbjuder till en kurs i föreningsteknik den 13 maj på Quality Hotel Friends i Stockholm. Inbjudan har skickats ut per e-post till samtliga distrikt, lokal- och rasklubbar inom Svenska Brukshundklubben. Ett mindre tryckfel har smugit sig in i inbjudan, rätt datum är den 13 maj 2017. Läs mer här.

Ny grafisk profil på G

Med anledning av en ökad efterfrågan från klubbar och distrikt på en gemensam profil, har förbundet börjat att fräscha upp sin grafiska profil som gradvis kommer att fasas in, främst i tryckt material. I detta ingår också en renodling av logotypen. Förslag på renodling av logotypen kommer att ligga som förslag till kongressen i maj. Läs mer på brukshundklubben.se/logotyp.

Rasklubbars styrelser rapporteras även in till Svenska Kennelklubben

Även Svenska Kennelklubben önskar få inrapporterade styrelsefunktionärer från Brukshundklubbens rasklubbar. Detta gäller enbart rasklubbar, inte rasklubbarnas lokalavdelningar eller ortsgrupper. Detta görs i år på denna sida i enlighet med tidigare utskickat meddelande till rasklubbarnas e-postkontakt.

Ny förbundsavgift

Sedan 1 januari gäller ny förbundsavgift: 380 kr (360 kr 2016). Kom ihåg att lägga in er nya lokala medlemsavgift för 2018 i Medlem Online redan nu.

Skattefrågor besvaras av Skatteverket

Kansliet besvarar inga frågor gällande skatteregler utan hänvisar direkt till Skatteverket.

Fronta kontaktuppgifter på klubbsidan

På våren rekryterar vi många medlemmar, främst via våra kurser. Se till att kursanmälan och information om hur man blir medlem får en synlig plats på era hemsidor. Uppdatera informationen om avgifter och medlemsformer. Kopiera eller länka gärna information från www.brukshundklubben.se/medlemsformer för korrekt angivning av våra medlemskategorier.

Avel och hälsa

MT2007 och MT2017

Med start nu under våren erbjuder Brukshundklubben två olika mentaltester. Det ena är MT2007 som är enligt det tidigare regelverket, och där resultaten registreras hos SKK. Det andra är SBK:s nya MT2017 som till en början erbjuds på fem olika platser i landet. Resultaten från MT2017 kommer att redovisas på Brukshundklubbens hemsida. Läs mer om MT2007 och MT2017 på hemsidan.

Avelsmålskonferens

Den 14-15 oktober arrangeras en avelsmålskonferens för våra rasklubbar. Konferensen kommer att äga rum i Sollentuna, och utgångspunkten är hur vi med avel, uppfödning och träning kan hjälpa våra hundraser att må så bra som möjligt. Det kommer bl.a. att bli flera intressanta föreläsningar. Mer information och länk till anmälan kommer inom kort.

RAS/RUS-konferens

Årets RAS/RUS-konferens kommer att äga rum den 4-5 november i stockholmstrakten, om ni vill boka in denna helg redan nu. I år kommer konferensen att äga rum från lunch till lunch. Mer information kommer senare.

Hundägarutbildning

Obligatoriskt medlemskap vid all kursverksamhet

Brukshundklubben är en ideell förening och utbildar medlemmar. Kursverksamheten är momsbefriad mot bakgrund av att den inte är affärsdrivande. Eventuellt ekonomiskt överskott går tillbaka till medlemmarna på olika sätt, bland annat i form av fungerande klubbstugor och appellplaner. Förbundsstyrelsen har på nytt diskuterat frågan om medlemskrav vid kursverksamhet och beslutat att medlemskrav gäller för all utbildningsverksamhet, enda undantaget är "köpa valp kurs" och kostnadsfria "prova på tillfällen", vilka syftar till att väcka intresse för Brukshundklubben. Det är nödvändigt att alla klubbar följer dessa riktlinjer och inte äventyrar att det sker en översyn av skatteregler kopplat till ideella föreningar.

Instruktörer "Vård i det vilda"

Är du intresserad att jobba med människor och hundar – och lära andra att rädda liv? Svenska Kennelklubben söker engagerade instruktörer över hela landet till projektet Vård i det vilda. Läs mer här.

Prov och tävling

Mondioring och Nordic Style

Nu ska även Mondioring och IPO NS (Nordic Style) hanteras helt via SBK Tävling!De som tidigare ansökt om tävlingar i dessa sporter ska nu lägga in dessa tävlingar i SBK Tävling istället.Man ska då ange dessa som delade tävlingar, det vill säga ange även Datum 2, vid ansökan.

Inmätning Bruks

Uppdatering av "Anvisningar för inmätning av mankhöjd i bruks" har skett. Du hittar senaste informationen här.

Skyddslicens

Nya licensdokument för träning och tävling med skyddshund är framtagna, alla dessa finner man här.

Tävlingssekreterare Lydnad

I dagsläget finns ingen speciell utbildning för tävlingssekreterare i lydnad. Tävlingssekreterare som är auktoriserade i bruks eller rallylydnad kan vara tävlingssekreterare i lydnad vid officiell tävling.

Ofullständiga tävlingsanmälningar

En ofullständig anmälan till tävling är när ett konto i SBK Tävling inte innehåller kontaktuppgifter så att en arrangör kan nå den anmälde via e-post eller telefon. Det är den anmäldes skyldighet att uppdatera sitt konto på SBK Tävling så att alla kontaktuppgifter finns med så som namn, adress, medlemsnummer, e-post och telefonnummer. Om ett konto inte innehåller åtminstone namn, e-post och/eller telefon/mobilnummer så får denna anmälan anser som ofullständig och får plockas bort direkt utan att få vara med på en eventuell lottning.

Rapport av gruppmoment

Från och med 2017-01-01 har nya regler införts kring hur rapporteringen av gruppmomenten ska ske. Det är mycket viktigt att både arrangör och domare tar sitt ansvar att rapportera så ingen hund ska behöva bli störd av en annan hund under ett gruppmoment samt för att statistiken kring rapporterade störande hundar ska bli korrekt. Rapporten görs av tävlingssekreteraren här.

ID-kontroll vid tävling

Det är obligatorisk för hundar som ska delta på tävling att vara ID-märkta. Kontroll av ID-märkning med chipläsare kan ske i samband med tävlingen. Man måste inte göra detta på varje tävling. Arrangören avgör om stickprovskontroll ska ske.

Tävlingsbok

Svenska Brukshundklubben har en framtagen tävlingsbok som ska användas vid tävlande i IPO, Mondioring, IPO NS och i lydnadens internationella klass 3. Beställning av tävlingsboken sker här.

Championatsmärke

Championatsmärket är utfört i broschform och kan tilldelas hund som uppnått meriter för erhållande av championat i bruks (som bruksprovschampion eller champion i spår, sök, rapport, patrullhund bruks, IPO), lydnad, rallylydnad, räddning (IPO-R), dragprov eller IPO-FH. Läs mer här.

Utländska funktionärer

När en arrangör vill använda sig av utländska domare/figuranter ska en ansökan göras via SBK kansliet. Det ska ske 6 månader innan prov/tävlingsdatum på formulär som du hittar här.

Nyheter i SBK Tävling - Rallylydnad

Nu är SBK Tävling uppdaterat med nya funktioner för dig som är arrangör i rallylydnad. Tävlingssekreterare och skrivare går att ange per klass. Läs mer här.

Avgifter och arvoden

Förbundsstyrelsen har beslutat att höja anmälningsavgifterna för tävlingar samt de centrala avgifterna och arvodena till funktionärerna. Beslutet börjar gälla från och med 2017-07-01. Läs mer här.

Tjänstehund

Försvarsmaktsmästerskapen 2017

FMM 2017 arrangeras av Upplands distrikt på Marma skjutfält den 11-13 augusti. Anmälan görs via hemsidan senast den 13 juni och då ska också anmälningsavgiften vara betald till arrangören. Läs mer här.

Inställda utbildningar

HFU, Hundförarutbildning, på HvSS vecka 20 är inställd.
HBU2, Hundbefälsutbildning kompani, på Marma vecka 27-28 är inställd.
KU taktik och KU urban patrullhund.

Det finns platser kvar på kurserna KU taktik som genomförs vecka 28 på Marma och KU urban som genomförs vecka 17 på Livgardet, Kungsängen. Läs mer och anmäl på hemsidan:
KU taktik

KU urban

Möjlighet att starta räddningshundkurs 2017

Det finns nu möjlighet att starta upp nationell räddningshundkurs. Distrikt eller klubb som önskar starta räddningshundkurs 2017 kan höra av sig till tjanstehund@brukshundklubben.se