SBK-info nr 6, 2016

SBK-info bjuder på nyheter och användbara tips för dig som är funktionär, förtroendevald eller arrangör inom Svenska Brukshundklubben.

Klubb och organisation

God jul och gott nytt år!

Växeln är stängd 23 december 2016 till och med 8 januari 2017. I övrigt svarar de som är i tjänst på respektive direktnummer och mejl.

Medarbetarna på Svenska Brukshundklubbens förbundskansli önskar er alla en God Jul och Ett Gott Nytt År och tackar för ett gott samarbete under 2016.

Kallelser till årsmöten senast den 1 januari

Det börjar bli hög tid att börja planera inför årsmöten 2017!

På vår samlingssida om årsmöten finns mycket matnyttig information, mallar och svar på vanliga frågor att ta del av. Kallelse inför årsmöten ska gå ut senast den 1 januari 2017. Datum för kallelser och årsmöten inom organisationen hittar ni på vår hemsida med viktiga datum inför årsmötet.

Valberedningen bör nu påbörja sitt arbete, om det inte redan är på gång.

Välgörande present till medlemmar och förtroendevalda

Skänk gärna pengar till vår minnesfond istället för att dela ut blommor och presenter på årsmötet. Alla medlemmar, lokalklubbar, rasklubbar eller distrikt kan söka ekonomiska medel i form av stipendium ur minnesfonden till goda idéer som strävar efter att utveckla verksamheten i enlighet med Svenska Brukshundklubbens vision & uppgift.

Förtjänsttecken

Styrelser som vill dela ut förtjänsttecken till uppskattade funktionärer och medlemmar bör besluta om utdelning av utmärkelser inom kort. Ansökan ska sedan hinna godkännas av distriktet eller rasklubben och gå för beslut till förbundskansliet på fastställd blankett senast 15 januari. Detta för att beslut ska hinna fattas och ev. förtjänsttecken kunna delas ut på era årsmöten. Information och ansökningsblankett om förtjänsttecken finns på vår hemsida.

Förtjänstmedalj

Förslag till Brukshundklubbens förtjänstmedalj ska vara förbundskansliet tillhanda senast 15 januari 2017. En komplett och välmotiverad ansökan ökar chansen till tilldelning av utmärkelser!

Nominera årets stipendiater

1 februari är sista dagen att nominera till stipendier som delas ut på kongressen varje år. Klubb och distrikt kan nominera i kategorierna årets klubb, årets utbildare, årets eldsjäl och årets tjänstehundsekipage.

Kallelse och motioner till kongressen 2017

Rasklubbar och distrikt kallas till Svenska Brukshundklubbens kongress den 20-21 maj 2017 på Sollentuna Star Hotel i Sollentuna. 1 januari ska motioner från distrikt och rasklubbar vara inlämnade till förbundet.

Organisationskonferens 2017

Den för rasklubbar och distrikt årliga och kongressförberedande organisationskonferensen genomförs den 28-29 januari 2017 på Scandic Star Sollentuna Hotel, Sollentuna. Nytt för i år är att programmet är upplagt ca lunch till lunch. Inbjudan har gått ut till berörda. Välkommen!

Förbundsavgift det kommande året

Förbundavgiften för 2017 fastställdes till 380 kr (510 kr för utlandsmedlem) på senaste kongressen. Detta börjar gälla 1 januari.

Registrera in nya medlemmar innan årsskiftet

Se till att alla era medlemmar är inregistrerade i Medlem online innan årsskiftet! Annars blir distriktets och rasklubbens antal delegater till kongressen inte korrekt. Dessutom får dessa medlemmar varken Brukshunden, andra förmåner eller information från lokalklubben.

Verksamhetsstatistik 2016

Distrikt, lokal- och rasklubbar ska redovisa genomförd verksamhet till förbundskansliet enligt stadgarna. Senast 21 januari 2017 vill vi ha era svar. Sedan sammanställer vi resultatet som redovisas i Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse. Här hittar du de förberedande frågorna och mer information om hur du ska gå tillväga.

Svenska Brukshundklubben stödjer inte Kennelklubbens förslag om ny organisation

Svenska Brukshundklubben ställer sig inte bakom nuvarande förslag i Svenska Kennelklubbens organisationsutredning men hoppas på en fortsatt konstruktiv dialog kring förbättringar. Mer info hittar du här.

Projektledare sökes

Svenska Brukshundklubbens assistanshundverksamhet söker projektledare. Vi söker en strategiskt tänkande person som trivs i en operativ vardag. Hela platsannonsen hittar du här.

SBK stödjer Musikhjälpen 2016

Musikhjälpen pågår 12-18 december och samlar in pengar för att barn i krig ska ha rätt att gå i skolan. Svenska Brukshundklubben stöttar Musikhjälpen med egen bössa. Här kan du hjälpa till med ett bidrag. Vi delar ut presentkort på hundprylar till de största bidragsgivarna.

Uppmaning till kommunen att värna om sin Brukshundklubb

Under hösten har vi på förbundet hört att klubbar fått sina hyreskontrakt på klubbstugan uppsagda, hyror höjda samtidigt som bidragen minskar från kommunen. För att stötta drabbade och belysa frågan har Svenska Brukshundklubben skickat ett brev till kommunerna. Det har också gått tillsamtliga lokal- och rasklubbar samt distrikt. Läs brevet här.

Avel och hälsa

Utställningar 2017

Nu finns alla utställningar som arrangeras inom Svenska Brukshundklubben under 2017 publicerade på hemsidan. Du hittar dem här.

Uthållighetsprov 2017

Brukshundklubbens uthållighetsprov (UHP) är officiella och öppna för alla brukshundraser. Rätt att arrangera UHP har samtliga rasklubbar, distrikt och lokalklubbar. Inför 2017 har vi ännu bara fått in fem ansökningar om att arrangera UHP, och vi skulle gärna vilja kunna erbjuda många fler! Vi skickar därför nu en liten uppmaning till er i distrikt, ras- och lokalklubbar att skicka in en ansökan. För mer information och ansökningsblankett läs här.

Hundägarutbildning

Lärarutbildning Grundmodul

Välkommen att anmäla till vår populära lärarutbildning grundmodul.
Utbildningen genomförs i tre omgångar: maj, september och november. Målet med utbildningen är att uppnå kunskap och behörighet att utbilda blivande instruktörer enligt grundmodulens utbildningsplan.

Lärarutbildning grundmodul är en förutsättning för att utbilda sig vidare till lärare i allmänlydnad, rallylydnad, tävlingslydnad, brukslydnad, specialsök eller spår. Här hittar du inbjudan till utbildningen. (PDF-dokument, 377 kB)

Lärarutbildning Specialsök

Varmt välkommen att anmäla till SBK Lärarutbildning i specialsök, den första i sitt slag! Utbildning startar i april 2017. Målet med utbildningen är att uppnå kunskap och behörighet att utbilda blivande instruktörer i specialsök med kompetens inom hundsporten Nosework. Du hittar inbjudan här. (PDF-dokument, 314 kB)

Prov och tävling

Regler i SBK-shopen

Nu finns regler för 2017-2021 i lydnadsklass (startklass-klass 2), rallylydnad, bruksprov, bruksprov patrull och IPO Nordic Style att köpa i SBK-shopen. Övriga regler finns för nerladdning på vår hemsida.

Nya rallylydnadsskyltarna i SBK Shopen

Nu finns de nya skyltarna som gäller från och med 1 januari 2017 att köpa i SBK Shopen. Paketet man köper innehåller alla skyltar som läggs till samt de skyltar som ska bytas ut i de gamla paketen. I paketet får du samtliga klassers tilläggs-/utbytesskyltar. Brukshundklubbens skyltar är väderbeständiga i praktisk och tålig mjukplast. Här köper du skyltarna.

Lydnadsdiplom och championat

Nu finns det övergångsregler för hur man får diplom och championat i lydnad efter årsskiftet. Läs mer här.

Tjänstehund

Tjänstehunds utbildningsdagar 2017

Inbjudan till tjänstehunds utbildningsdagar på Arlanda den 11-12 februari har skickats till tjänstehundsansvariga i distrikten. Det är viktigt att alla distrikt deltar med en representant från både patrullhundsverksamheten och från räddningshundverksamheten. Anmälan görs på hemsidan senast den 20 december.

Hundtjänstskolan 2017

Det är nu dags att söka till hundtjänstskolans kurser sommaren 2017. Sista ansökningsdag är den 6 februari 2017. Läs mer på hemsidan.

Gruppchefskurs 1 – krav inför hundbefälsutbildning kompani (HBU2)

För att söka till Hundbefälsutbildning kompani sommaren 2017 är det obligatoriskt att först ha genomfört Gruppchefskurs 1. Läs mer på hemsidan.

Ungdomsläger 2017

Under 2017 genomförs flera ungdomsläger inom tjänstehund. Till våra introduktionsläger på Marma veckorna 27 och 28 går det bra att anmäla sig redan nu och det är först till kvarn som gäller för dig mellan 15-20 år. Vi kommer också att arrangera regionala ungdomsläger vecka 44 på två platser i Sverige för de som tidigare deltagit på ett introduktionsläger. Dessutom genomförs en THU för ungdomar mellan 18-20 år. Läs mer om våra läger och anmäl dig på hemsidan.

Patrullhundskurser - internat 2017

Patrullhundsutbildning i form av internat som kursform kommer att anordnas på åtta platser under 2017. Är du intresserad så anmäl dig redan nu för antalet platser är begränsat! Läs mer här.

Krav på utbildningsavtal inför GU-F

Enligt beslut från HKV PROD FRIV så krävs från och med 1/1 2017 ett utbildningsavtal för antagning till GU-F. Läs mer på hemsidan.

Information från Räddningshundgruppen

"Då det är mycket förändringar på gång inom SBK räddningshund så har vi bestämt att det inte kommer att starta några räddningshundkurser före sommaren. Förändringarna som är under diskussion gäller internationella/nationella hundar. Vi kommer att kontakta alla som har anmält intresse för räddningshundkurs i augusti/september 2017. Vi rekommenderar er att börja med sökträning och göra allmänlydnadspasset på er lokala brukshundklubb."