SBK-info nr 1, 2015

SBK-info bjuder på nyheter och användbara tips för dig som är funktionär, förtroendevald eller arrangör inom Svenska Brukshundklubben.

Ny generalsekreterare

Bild på Catrin ny GSVi har glädjen att meddela att förbundsstyrelsen nu anställt en ny generalsekreterare vid namn Catrin Fernholm. Catrin har närmast arbetat som utvecklingsstrateg och som stabs- och planeringschef på Höglandssjukhuset i region Jönköpings län.

Catrin är aktiv i och tävlar för Eksjö Brukshundklubb. Catrin är också medlem i Växjö Brukshundklubb och rasklubben för holländsk herdehund. Om att börja jobba på SBK säger Catrin:
- jag är nyfiken, orädd, drivande och engagerad med ett intresse för samhällsfrågor. Kombinerat med ett hundintresse, som blivit en livsstil, är jag övertygad om att jag, tillsammans med medarbetare och intressenter, kan bidra till fortsatt utveckling och ett starkare SBK.

Catrin börjar sin anställning senast den 1 december och hälsas varmt välkommen.

Klubb & Organisation

Medlemsavgifter

På kongressen i maj beslutades att förbundsavgiften ska höjas lite varje år de kommande tre åren. Förbundsavgiften för 2016 beslutades till 360 kr (utlandsmedlemsskap 490 kr). Kongressen beslutade preliminärt en höjning till 380 kr för 2017 (utlandsmedlemsskap 510 kr) samt 390 kr för 2018 (utlandsmedlemsskap 520 kr). Kom ihåg att registrera lokal medlemsavgift i Medlem online. Förbundsavgiften tillkommer automatiskt.

Medlemmars avgift andra året

Första året en medlem går med i vår klubb, betalar de medlemskap direkt till lokalklubben eller rasklubben. Under förutsättning att medlemsansvarig på klubben registrerar in nya medlemmar i Medlem online, kommer förbundet att automatiskt skicka ut en förnyelseavi från och med år två.

Sätt igång och motionera

Vill du förändra något i Svenska Brukshundklubbens verksamhet – lämna motion till klubben! Motioner ska vara skriftliga och lämnas senast den 20 oktober från medlem till klubbstyrelse på lokalklubb eller rasklubb. Motioner från lokalklubb till distrikt ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 15 november. Läs mer på www.brukshundklubben.se/motioner.

Det finns så många pärlor bland medlemmarna

Att bli uppmärksammad och tilldelad förtjänsttecken för insatser som man gjort i klubben innebär stolthet och glädje. Det är dags att fundera över vilka som ska tilldelas förtjänsttecken, medaljer och andra utmärkelser i samband med kommande årsmöte.

Klubbens ansökan ska sändas till distrikt eller rasklubb för godkännande, som sedan sänder vidare till förbundet för beslut. http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/stipendier-utmarkelser/fortjansttecken/

Kom ihåg att registrera

Många lokalklubbar har missat att registrera styrelseledamöter i Medlem Online, det är hög tid att göra detta. "Å varför det då?" Jo, det görs riktade utskick till olika funktionärskategorier och då är det viktigt att ha rätt adresser. Kolla också att den officiella post- och mailadressen till klubben är rätt.

Prov & Tävling

SBK tävling

Det har uppdagats att vissa införda resultat i SBK Prov inte blir korrekt överförda. Tokigt värre! Det innebär att arrangören måste ändra manuellt innan verifiering ska ske, tills problemet är löst.
Alltså - arrangör måste alltid kontrollera att överförda resultat från SBK Prov (Aldurs) till SBK Tävling verkligen stämmer innan man verifierar klasser och tävlingen för att slutligen rapportera till SBK.

Arrangera tävling i rallylydnad

Många vill tävla i rallylydnad. Tävlingar i rallylydnad som ska genomföras 1 januari 2016 - 30 juni 2016 ska ansökas om senast 15 september 2015. Läs mer om hur det går till på hemsidan http://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/rallylydnad/funktioner/arrangor-rallylydnad/

Avel & Hälsa

CUA-utbildning

CUA är en förkortning för Certifierad Utställningsarrangör och är en förutsättning för att få arrangera officiella utställningar inom Svenska Brukshundklubben. En CUA-utbildning kommer att hållas på Södertälje Brukshundklubb 10 oktober. Sista anmälningsdag 15 september. http://www.brukshundklubben.se/CUAutbildning

Anatomiutbildning

Anatomi handlar om kroppens uppbyggnad och rörelsemönster. I detta ingår allt från skelettet, inre organen och nervsystemet till muskulaturen, hundens utseende och sättet att röra sig. Det är helt enkelt ett omfattande och mycket spännande område.
21-22 november kommer Svenska Brukshundklubben att erbjuda en utbildning i ämnet. Anatomiutbildningen är öppen för alla som är intresserade av hundens anatomi.
Info och anmälan, gå in på vår hemsida http://www.brukshundklubben.se/anatomiutbildning (sista anmälan 2015-09-30)

Rasklubbsträff och RAS/RUS konferens

För kännedom, så kommer en RAS/RUS-konferens att hållas den 7-8 november. Det kommer även att arrangeras en träff om eventuell revidering av mentaltest, den 6 november. I båda fallen sänds inbjudan till berörda. http://www.brukshundklubben.se/RAS/RUS/2015 (sista anmälan 2015-09-30) Se till att representanter får med sig synpunkter och åsikter!

Seminarium som du bara inte får missa

Royal Canin arrangerar sporting dog seminar i samarbeta med Svenska Brukshundklubben, My dog och Svenska Mässan. Seminariet handlar om arbetande hundar och hålls den 10 oktober kl 08.30-18.30 på Svenska Mässan i Göteborg. Många spännande föreläsare kommer att vara där.
Ta chansen att uppmuntra instruktörer och andra funktionärer genom att bjuda dem på detta evenemang.
För mer information och biljettbeställning följ länken nedan
http://www.svenskamassan.se/sites/Sporting-Dog-Seminar/

Hundägarutbildning

Lärarutbildning allmänlydnad steg 2

Utbildningen är öppen för alla lärare som vill vidareutbilda sig inom problemhund. Anmälan ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 14 september. Information och anmälan hittar du på hemsidan http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/kalender/2015/11/lararutbildning/

Konferens för distriktens utbildningsansvariga

Den 24-25 oktober hålls en konferens för distriktens utbildningsansvariga på Åkerby Herrgård i Nora. Nytt för i år är att också rasklubbarna inbjuds, detta i syfte att utveckla samarbete och kompetens gällande SBK:s raser. Inbjudan skickas till alla distrikt och rasklubbar. Se till att distriktens och rasklubbarnas representanter får med sig synpunkter och idéer gällande utveckling av Brukshundklubbens hundägarutbildning.

SBK-shopen

Kundservice i shopen är stängd den 27-29 augusti och den 8-9 oktober. Beställningar kan dock göras som vanligt.

Tjänstehund

Försvarsmaktmästerskapen 2015

2015 års Försvarsmaktsmästerskap arrangeras av Västra distriktet vecka 36. Remmene skjutfält blir tävlingsarena för spår och patrullstig. På Tånga Hed/Tånga camping genomförs lydnad/uppletande. Mat kan bokas på förhand via SBK:s hemsida. Besökare önskas varmt välkomna! Läs mer på http://www.tjh-masterskap.se/

Hundförarutbildning i Linköping (Kvarn) 24-27 september

Hundförarutbildning är en tilläggsutbildning för dig som certifierat en patrullhund och är eller ska placeras som hundförare i Hemvärnet. Syftet med kursen är att du ska få en tydligare målbild av uppdraget som hundförare och samarbetet med gruppchefen, samt bland annat patrullering och/ eller genomsök med grupp/omgång i teori och praktik. Kursen genomförs under fyra dagar under ledning av instruktör samt gruppchefer ur Hemvärnet. Från och med 2016 är kursen obligatorisk för att placeras som hundförare i Hemvärnet. Anmälningsformulär finns på hemsidan.
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/kalender/2015/09/hundforarutbildning-hfu-pa-kvarn-prasttomta/

Kompletteringsutbildning i dressyr för patrullhundsinstruktörer

16-18 oktober på Marma
Målet med utbildningen är att kurschef/instruktör ska kunna styra patrullhundkurs utifrån Genomförandeplan. Syftet är att likrikta patrullhundkurserna i hela landet och öka effektiviteten med att utbilda patrullhundsekipage åt Hemvärnet. Anmälningsformulär finns på hemsidan.
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/kalender/2015/10/ku-dressyr-for-patrullhundsinstruktorer-pa-marma/

Konferens/arbetsmöte för distrikt/kassörer

14-15 november på Arlanda
Representanter från distrikten samt kassörer från klubbar och distrikt är välkomna att delta på en konferens / arbetsmöte som anordnas av Försvarsmaktsgruppen i november. Konferensen syftar till att informera om ekonomi och administration, avseende tjänstehundsverksamhet, som påverkar distrikt och klubbar. Dessutom kommer distriktens roll inom patrullhundsverksamheten att diskuteras.
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/kalender/2015/11/konferens-for-distriktkassorer/

Kompletteringsutbildning i administration för kurschefer patrullhund 2016

genomförs 21-22 november på Arlanda
En kompletteringsutbildning i administration genomförs i november på Arlanda. Målgrupp för utbildningen är kurschefer, det vill säga de som skall vara ansvariga för kurs Patrullhund 2016 samt övriga kurser 2016 (inte Hundtjänstskolans kurser).
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/kalender/2015/11/ku-administration-for-kurschefer-ph/

Alla medlemmar tillönskas en fin höstsäsong i Brukshundklubben.
Anne-Marie Folkesson
Tf generalsekreterare