Valberedning i förening inom Brukshundklubben

Valberedningen ska vara objektiv och se till föreningens bästa i sitt arbete med att förbereda de val av funktionärsposter som ska ske vid års- och fullmäktigemötet.

Allmänt om valberedningar

En valberedning ska vara objektiv och se till föreningens bästa i sitt arbete med att förbereda de val av funktionärsposter som ska ske vid års- och fullmäktigemöte enligt normaltadgarna. Valberedningen lämnar också förslag på mötesordförande för års- och fullmäktigemötet.

Ju mer förberett arbetet med förslag till års- och fullmäktigemötet är, genom kommunikation med föreningens medlemmar, desto lättare blir personvalen på års- och fullmäktigemötet.

Valberedningens uppdrag sträcker sig från årsmöte till årsmöte.

Mer om valberedningen hittar du i respektive normalstadgar för distrikt, lokalklubb eller rasklubb.

Förbundets valberedning

Svenska Brukshundklubbens valberedning arbetar med förslag för val av förbundsstyrelse vid varje kongress.

Ny valordning i reviderade normalstadgar

En ny valordning som "ställer om" arbetssättet kring valberedningens förslag samt personval på års- och fullmäktigemöten har införts i normalstadgarna som började gälla den 1 juli 2020.

Syftet med valordningen är bl.a. att öka transparensen kring valberedningens arbete att hitta nya kandidater till styrelsen samt förhindra möjligheten att "ropa namn från golvet" under pågående års- och fullmäktigemöten. För exakta detaljer om valordningen se normalstadgarna.

Inför års- och fullmäktigemöten 2021 kommer alla valberedningar behöva läsa på de nya normalstadgarna och den nya valordningen samt planera in ett nytt arbetssätt och nya datum för sitt förslag i sitt arbete.

Detsamma gäller alla styrelser som bör kommunicera med valberedningen så att det ändrade arbetssättet och kommunikationen kring detta sker enligt normalstadgarna.

Även medlemmarna behöver informeras om de nya normalstadgarna som börjar gälla 2020-07-01 och de förändringar som gäller inför års- och fullmäktigemöten 2021. Detta så att medlemmarna är informerade om sitt ändrade styrdokument och är förberedda på det nya arbetssättet och tidsramarna för detta.

Vill medlem nominera förslag till personval anonymt görs detta till valberedningen innan det datum som valberedningen ska presentera sitt preliminära förslag.

Information om förändringar samt FAQ

För mer information om normalstadgarnas förändringar, valordning samt FAQ klicka här.

Mer info genom SKK

I Svenska Kennelklubbens (SKK) Frågebank finns det mer information att hämta om hur en valberedning bör arbeta samt hur personval på års- och fullmäktigemöten ska gå till.