Viktiga datum inför årsmöte/fullmäktige

Inför årsmöten/fullmäktigen är det många viktiga datum och detaljer att komma ihåg för lokalklubbar, rasklubbar och distrikt inom Svenska Brukshundklubben. Normalstadgarna ger många svar.

FAQ inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021

Det råder annorlunda förutsättningar inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021 och Svenska Kennelklubbens har fattat ett antal beslut som påverkar 2021 års möten. Svenska Brukshundklubben har sammanställt en FAQ med frågor och svar inför möten 2021.

Kallelser till års- och fullmäktigemöten 2021

Med anledning av beslut från Svenska Kennelklubben inför års- och fullmäktigemöten 2021 behöver kallelser i år INTE gå ut senast den 1 januari 2021 UTAN kallelsen ska gå ut senast 21 dagar före mötet. Det hindrar dock inte att kallelsen går ut tidigare. För mer information se ovan nämnda FAQ.

---------------------------------------------------------

Det är stadgarna som styr när och hur kallelser till årsmöten/fullmäktigen ska gå ut till våra medlemmar liksom inom vilken tidsram årsmöten ska hållas.

Är din styrelse osäker på hur ni ska kalla till årsmötet? (Det räcker inte att endast lägga ut information på hemsidan och i klubbstugan!) Vi har sammanställt vanliga frågor inför årsmötet här. Där finns också förslag på mallar för årsmötesprotokoll, omedelbar justering av årsmötesbeslut mm.

För lokalklubb

Period för årsmöte Utfärdad kallelse senast Handlingar tillgängliga senast
10 - 28 februari 1 januari 7 dagar före mötet

För distrikt

Period för årsmöte Utfärdad kallelse senast Handlingar tillgängliga senast
1 - 31 mars 1 januari 31 januari

För rasklubb

Period för årsmöte Utfärdad kallelse senast Handlingar tillgängliga senast
Rasklubb 1 nivå 1 - 31 mars 1 januari 14 dagar före mötet
Lokalområde 10 - 28 februari 1 januari 7 dagar före mötet
Rasklubb 2 nivåer 1 - 31  mars 1 januari 31 januari
Region 10 - 28 februari 1 januari 7 dagar före mötet
Lokalområde 10 - 28 februari 1 januari 7 dagar före mötet